„Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“

Адрес:

Пловдив

Адрес: ул.“Димитър Цончев“№11

Капацитет: 30 души

Телефон: 0882 69 08 68

Източник: Сайт на Агенция „Социално подпомагане“