Дневен център за пълнолетни лица с увреждания- седмична грижа

„Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – седмична грижа“ е форма за подкрепа на пълнолетни лица с трайни увреждания, в който се създават условия за обслужване, отговарящи на ежедневните и рехабилитационните им потребности, както и на потребностите от организация на свободното време. Потребителите се подпомагат от професионалисти с цел социално включване и превенция на настаняването им в специализирана институция.

Предоставянето на услугите е седмично, обслужването на потребителите е от понеделник до петък.

Адреси:

Банско

Адрес: ул. „Драма“№1

Капацитет: 20 души

Телефон: 074/ 98 11 75; 074/ 98 20 07

Пазарджик

Адрес: ул.“ Константин Величков“№91

Капацитет: 40 души

Телефон: 034/ 45 28 89

Свиленград

Адрес: бул.“България“№26

Капацитет: 15 души

Телефон: 037/ 97 01 81

София

Адрес: район Възраждане,ул.“ Гюешево/ Хайдут Велко“

Капацитет: 8 души

Телефон: 02/ 920 02 07

Трявна

Адрес: ул.“Индустриална“№1

Капацитет: 9 души

Телефон: 0677/ 66 852