Дневен център за стари хора

„Дневен център за стари хора“ е форма на социална услуга за подкрепа на лица, навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно чл. 68, ал. 1 – 3 от Кодекса за социално осигуряване, свързана с предоставяне на храна и подпомагане на социалното им включване.

Адреси:

Батак

Адрес: ул.“Л. Странгфорд“№2

Капацитет: 20 души

Телефон: 035/ 53 33 27

Белоградчик

Адрес: ул.“Княз Александър Батенберг“ №6

Капацитет: 14 души

Телефон: 0897 98 72 73

Благоевград

Адрес: ул. „Скаптобара“№ 26

Капацитет: 36 души

Телефон: 073/ 88 21 40

с. Братя Даскалови, обл. Стара Загора

Адрес: не е посочен

Капацитет: 40 души

Телефон: 041/ 34 23 04

Велико Търново

Адрес: кв. Бузлуджа, ул.“Константин Паница“№1

Капацитет: 35 души

Телефон: 062/ 67 04 94; 0878 14 80 31

Габрово

Адрес: ул.“ Ивайло“№13

Капацитет: 20 души

Телефон: 066/ 98 50 50

с. Гара Орешец

Адрес:  ул.“Г.Димитров“№14

Капацитет: 20 души

Телефон:  093/ 22 22 75

с. Генерал Инзово, обл. Ямбол

Адрес: ул.“Струма“№1

Капацитет: 30 души

Телефон: 0885 35 03 66

Димово, обл. Видин

Адрес: ул.“Васил Коларов“ №1

Капацитет: 20 души

Телефон: 093/ 41 24 95; 0879 11 75 11

с.Добринище, общ. Банско

Адрес: ул.“Търговска“№16

Капацитет: 10 души

Телефон: 0893 63 70 15

с.Долна махала, обл. Пловдив

Адрес: ул.“13-та“№2

Капацитет: 20 души

Телефон: 0886 83 78 72

Долни чифлик, обл. Варна

Адрес: ул. „Тича“№1

Капацитет: 20 души

Телефон: 0878 49 71 65

Дряново

Адрес: ул.“Матей Преображенски“№34А

Капацитет: 40 души

Телефон: 067/ 67 41 58

Казанлък

Адрес: ул.“П. Хилендарски“№3

Капацитет: 24 души

Телефон: 043/ 16 34 70

Кайнарджа, обл.Силистра

Адрес: ул.“Георги Токушев „№8

Капацитет: 32 души

Телефон: 086/ 79 84 87

с. Ковачица, общ. Лом

Адрес: ул.“Осма“№ 42

Капацитет: 35 души

Телефон: 0879 44 82 50

Котел

Адрес: ул. „Проф. Павлов“№8

Капацитет: 23 души

Телефон: -45/ 34 23 66

Кричим

Адрес: ул.“Ал.Стамболийски“№27

Капацитет: 35 души

Телефон: 031/ 45 98 00

Лом

Адрес: ул.“Хаджи Димитър“№28

Капацитет: 33 души

Телефон: 097/ 16 12 00; 0896 88 13 26

Лясковец

Адрес: ул. „Младост“№2

Капацитет: 20 души

Телефон: 061/ 92 21 87

Мадан

Адрес: ул.“Перелик“№9

Капацитет: 30 души

Телефон: 030/ 89 80 20

с.Манолово,общ.Павел баня

Адрес: ул. „Цар Симеон Велики“№26

Капацитет: 30 души

Телефон: 0884 88 22 95

с.Медковец, обл. Монтана

Адрес: ул. „Дано Опинчев“№44

Капацитет: 20 души

Телефон: 0899 34 82 09

с. Места, общ. Банско

Адрес: няма информация

Капацитет: 20 души

Телефон: 0893 63 70 14

гр.Рила

Адрес: ул.“Опълченска“№45

Капацитет: 20 души

Телефон: 070/ 19 85 07

с.Сборище, общ. Твърдица

Адрес: ул.“Кирил и Методий“№4

Капацитет: 30 души

Телефон: 045/ 95 22 02

Силистра

Адрес: ул.“Серес“№4

Капацитет: 10 души

Телефон: 086/ 82 28 83

с. Скалица, обл. Ямбол

Адрес: ул.“Стара планина“№6

Капацитет: 30 души

Телефон: 0885 41 41 39

Сливен

Адрес: ул.“Н. Михайловски“№26

Капацитет: 20 души

Телефон: 044/ 62 33 87

Смядово

Адрес: ул.“Ал. Стамболийски“№1А

Капацитет: 20 души

Телефон: 053/ 51 22 42

с. Старосел, обл.Пловдив

Адрес:ул. „Г.Димитров“№54

Капацитет: 40 души

Телефон: 031. 76 99 30

Сунгурларе

Адрес: лесопарк „Ичмата“

Капацитет: 12 души

Телефон: 0879 64 84 40

с. Филипово, общ. Банско

Адрес: няма информация

Капацитет: 10 души

Телефон: 0893 63 70 15

Хаджидимово

Адрес: ул.“Бор“№1

Капацитет: 20 души

Телефон: 075/ 28 23 97

Хасково

Адрес: ул.“Георги Кирков“№82Б

Капацитет: 20 души

Телефон: 0879 14 03 70

с. Хвойна, обл. Смолян

Адрес: ул.“Георги Арнаудов“№8

Капацитет: 10 души

Телефон: 030/ 53 23 27

Хисар

Адрес: ул. „Д. Благоев“№9

Капацитет: 30 души

Телефон: 033/ 76 22 10