Дом за пълнолетни лица с психични разстройства

Специализирана институция за хора с водеща диагноза, попадаща в обхвата на психичните разстройства, установена с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, в която са създадени условия за обслужване, отговарящи на ежедневните, социалните и терапевтичните потребности и на потребностите от организация на свободното време и личните контакти на потребителите.

Адреси, капацит и телефон за контакт на целия списък на жилищата:

с. Лясково, обл. Стара Загора

Адрес: не е посочен

Капацитет: 60 души

Телефон: 041/ 27 53 16

с. Петково, обл.Смолян

Адрес: не е посочен

Капацитет: 100 души

Телефон: 030/ 29 22 29; 030/ 29 23 23; 030/ 29 23 24

с.Правда, обл.Силистра

Адрес: ул.“ Централна“ №28

Капацитет: 34 души

Телефон: 086/ 40 23 84

с.Радовец, обл. Хасково

Адрес: ул.“Ал. Стамболийски“№24

Капацитет: 67 души

Телефон: 047/ 39 22 74

с. Ровино, обл.Смолян

Адрес: не е посочен

Капацитет: 87 души

Телефон: 030/ 54 22 44

Свиленград

Адрес: местност “ Дом за социални грижи“

Капацитет: 70 души

Телефон: 037/ 97 16 45

Твърдица, обл.Сливен

Адрес: ул.“Индустриален“№1

Капацитет: 120 души

Телефон: 045/ 44 21 10; 045/ 44 21 11

с.Черни връх, обл.Шумен

Адрес: ул „ДВХПР“

Капацитет: 64 души

Телефон: 053/ 52 22 18

Източник:Сайт на АСП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *