Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост

Това е специализирана институция за хора с водеща диагноза „умствена изостаналост“, установена с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, в която са създадени условия за обслужване, отговарящи на ежедневните, социалните и терапевтичните потребности и на потребностите от организация на свободното време и личните контакти на потребителите.

гр. Баня, общ. Карлово

Адрес: кв. „Стряма“ №55

Капацитет: 120 души

Телефон: 031/ 39 33 33

Вид: За жени

Батак

Адрес: ул.“ Партизанска“№56

Капацитет: 40 души

Телефон: 035/ 53 33 86

Вид: За мъже

с.Батошево, общ. Севлиево

Адрес: Не е посочен

Капацитет: 40 души

Телефон: 067/ 30 35 80/  067/ 30 32 21

Вид: За мъже

с. Бутан, общ. Козлодуй

Адрес: ул. „Петър Костов“ №99

Капацитет: 60 души

Телефон: 091/ 68 21 42;  091/ 68 21 41

Вид: За жени

с.Българево, общ. Каварна

Адрес: Не е посочен

Капацитет: 120 души

Телефон: 0570/ 8 42 04

Вид: Смесен

Бяла, общ. Сливен

Адрес: селище“ Качулка“

Капацитет: 173 души

Телефон: 045/ 75 87 92;   045/ 75 87 45

Вид: Смесен

гара Оборище, общ. Вълчи дол

Адрес: Не е посочен

Капацитет: 90 души

Телефон: 051/ 39 23 33; 051/ 39 22 19

Вид: За мъже

с.Горен чифлик, общ.Долен чифлик

Адрес: ул. “ Лонгов“ №4

Капацитет: 62 души

Телефон: 051/ 46 23 87;   051/ 46 24 87

Вид: За жени

с.Драганово, общ. Горна Оряховица

Адрес: ул. „Г.С. Раковски“ №25

Капацитет: 80 души

Телефон: 061/ 74 24 70

Вид: За жени

с. Джурково, общ. Лъки

Адрес: Не е посочен

Капацитет: 40 души

Телефон: 033/ 19 88 61

Вид: Смесен

с.Лозево, общ. Шумен

Адрес: Не е посочен

Капацитет: 90 души

Телефон: 054/ 80 11 02;   054/ 80 11 84

Вид: За мъже

Лом

Адрес: ул. “ Извън регулация“№3

Капацитет: 35 души

Телефон: 0882 91 33 23;   097/ 12 90 29

Вид: Смесен

с. Маленово, общ. Стралджа

Адрес: ул. „Н. Вапцаров“ №4

Капацитет: 57 души

Телефон: 047/ 64 23 77

Вид: Смесен

с. Малко Шарково, общ. Болярово

Адрес:  ул.“Язовирска“ №16

Капацитет: 85 души

Телефон: 047/ 45 33 71

Вид: За жени

с. Медовина, общ. Попово

Адрес:  ул.“ Христо Христов“ №3

Капацитет: 50 души

Телефон: 060/ 33 22 20

Вид: Смесен

с.Подгумер

Адрес: район Нови Искър

Капацитет: 90 души

Телефон: 02/ 996 31 98

Вид: За мъже

Пловдив

Адрес: жк Тракия, ул.“ Свети Врач“№20

Капацитет: 48 души

Телефон: 032/ 62 37 72

Вид: За мъже

с.Русокастро, общ. Камено

Адрес: ул.“ Райна Княгиня“№ 100

Капацитет: 130 души

Телефон: 059/ 18 22 51

Вид: за мъже

с.Славовица, общ. Септември

Адрес: ул.“ Втора“ №17

Капацитет: 50 души

Телефон: 0877 07

Вид: За жени

Твърдица

Адрес: кв.“ Индустриален“№1

Капацитет: 100 души

Телефон: 045/ 44 21 10;   045/ 44 21 11

Вид: За мъже

с.Факия, общ.Средец

Адрес: Не е посочен

Капацитет: 30 души

Телефон: 055 / 55 23 24

Вид: смесен

с. Церова кория, общ. Велико Търново  

Адрес: ул. “ Първа“ №2

Капацитет: 50 души

Телефон: 061/ 26 25 21

Вид: Смесен

 

 

Източник: Сайт на АСП ( месец април 2024г.)