За нас

Създадохме този сайт, за да съберем на едно място добрите инициативи в подкрепа на хората в нужда. Ще се радваме да ни изпращате информация, ако и вие имате проект, който цели да помогне с подслон, храна, работа или обучение на нуждаещите се.