Звено “ Майка и бебе“

Звено „Майка и бебе” (ЗМБ) е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез социално, психологическо и юридическо консултиране и подкрепа /чл. 36, ал. 2, ППЗСП, допълнителни разпоредби, т.30/

В звеното можете да разчитате на следните услуги:

Предоставяне на подслон и грижи на майката и детето, което предполага:

· осигуряване на безплатен подслон за двойката майка-дете в условия на сигурност и уважение;

· осигуряване на подходящи условия за полагане на грижи за майката и детето;

· съдействие за достъп до здравната мрежа, намиране на личен лекар за майката и детето, при необходимост осигуряване на лекарства и медицински изследвания;

· осигуряване на благоприятни условия за развитието на детето.

Освен това  предлага предоставяне на специализирана помощ /консултиране, придружаване, посредничество/ на майката за подобряване на отношенията с членовете на семейството и с общността като цяло, за подобряване на социалните умения с цел предотвратяване на социалната изолация и подготовка за успешното социално интегриране на двойката майка – дете.

Адреси на звената в страната:

Варна

Адрес: жк “ Дружба“ , бл. 9, ет.1

Телефон: 052/ 82 06 93;  0882 99 01 88

Капацитет: 8 души

Враца

Адрес: ул.“ Козлодуйски бряг“ № 7

Телефон: 0884 17 91 17

Капацитет: 6 души

Габрово

Адрес: ул. „Ивайло“ № 13

Телефон: 066/ 80 57 70

Капацитет: 6 души

Монтана

Адрес: ул. “ 22-ри Септември“ № 46

Телефон: 096/ 30 32 70

Капацитет: 4 души

Пазарджик

Адрес: ул. “ Ал. Стамболийски“ № 48

Телефон: 034/ 44 75 30; 0895 52 24 69

Капацитет: 6 души

Пловдив

Адрес: ул.“ Стою Шишков“ №1

Телефон: 032/ 63 39 11; 0888 25 77 22

Капацитет: 9 души

Русе

Адрес: ул.“ Н.Й. Вапцаров“ №20

Телефон:0882 51 17 49; 0889 05 65 07

Капацитет: 4 души

Сливен

Адрес: ул. “ Българка“ № 66

Телефон: 044/ 66 71 29; 0889 25 95 58

Капацитет: 4 души

София

Адрес: ул.“ Лада“ № 2

Телефон: 02/ 813 02 50; 0885 55 65 80

Капацитет: 10 души

Стара Загора

Адрес:ул. “ Христо Ботев“ № 205

Телефон: 042/ 66 03 28

Капацитет: 8 души

Търговище

Адрес: ул. “ Росица“ №2

Телефон: 060/ 16 16 32; 0885 04 40 67

Капацитет: 4 души

Шумен

Адрес: ул. “ Беласица“ № 11

Телефон: 054/ 83 31 24; 0894 41 23 50

Капацитет: 6 души

Източник: АСП