Подслон

Йоан 14:2 „В дома на Отца Ми има много жилища. Ако да нямаше, щях да ви кажа. Отивам да ви приготвя място.“

Тук ще посочим някои места първо в столицата, след това и в други градове, където можете да намерите подслон, ако сте в работоспособна възраст, жител сте на столицата с постоянно жителство и имате навършени 18 години.


   Първото място, в което можете да бъдете настанени е Център за временно настаняване „Свети Димитър“ – ж.к. Люлин, бл. 464, вх. А, тел: 02/ 925 07 27, 02/ 827 43 30, 02/ 827 41 53 Можете да бъдете настанен за сравнително дълъг период от време, като единственото условие е да сте родом от София. Там пребивават много лица без родители( сираци ),но има и други със сходна съдба.


ВРЕМЕННО НЕ РАБОТИ

На второ място ще посочим Центърът за временно настаняване ( ЦВН) в жк Захарна фабрика блок 51 (срещу община Илинден ) ,тел: 02/ 822 08 88. Сградата е на 4 етажа. Вътре разполагате с обща кухня , обща тоалетна и баня. Ще бъдете настанен с поне още един човек в стая. Условията не са цветущи,но пак не сте на улицата.


На трето място посочваме Центъра за временно настаняване на бездомни хора ( ЦВНБХ) в жк Красна поляна. Адресът е ж.к. Красна поляна, ул. Ришки проход № 2, тел: 02/ 920 18 07. Намира се в района на бившите виетнамски общежития, които сега са обитавани от ромски семейства. Сградата е двуетажна, обградена с ограда- с цел да не влизат произволно лица. Вътре , след като ви настанят разполагате стая, която ще делите с още някого, ако сте сам. Отново имате баня и тоалетна,но този път е в стаята ви. Имате достъп до общо кухненско помещение, телевизионна стая. Като цяло, ако не беше в ромската махала, както и настанените вътре в центъра не бяха от същата махала , е доста добре устроен.


Има и опция за малолетни и непълнолетни: това е Социално-младежки център ( СМЦ ) „Св. Константин“, още познат като Конкордия, на името на най-големия им спонсор. Това е чуждестранна католическа институция, чиято цел е да подпомага на младежи,попаднали на улицата. Вътре им подсугуряват закуска, обяд и вечеря. Освен това стимулират образованието им, подпомагат младежите с учебници, учебни пособия, та дори подсигуряват учители, които да подпомагат учащите с приготвянето на домашните упражнения, както и да заучат материала. Вътре са настанени сираци или деца,родителите на които не могат да осигурят минимални условия за живот. Адрес: София | ул. „Павлина Унуфриева” №4, тел.0879060477.


§ Съществува и Кризисен център за бездомни лица в жк Захарна фабрика бл. 48А, в сградата на старческия дом, намиращ се там. Вътре предоставят вечеря и закуска, разполагате и с обща баня и хигиенни условия. За да постъпите трябва да представите отризателен кръвен тест!


Освен това, на последния етаж там се намира Център за Социална Рехабилитация и Интеграция ( ЦСРИ ) за деца и майки. Центърът разполага със социални работници, логопед и психолог. Те подпомагат социализацията, адаптацията. както и образователно/социална подкрепа.( дрехи, храна , лекарства, учебни материали и педагог) Работно време: Понеделник-Петък от 9 до 17 часа Организацията работи със и чрез отдел „Закрила на детето“

Пловдив

                          Център за временно настаняване на бездомни хора „Приют“ – жк. Младост, ул. Радко Димитриев № 33, бл. Г, тел: 032/ 219 181 Дом за временно настаняване „Добролюбие“ – бул. Цариградско шосе № 106, тел: 032/ 634 405


Варна

тел: 0882/ 28 00 52

Приютът за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица функционира от ноември 2013г. Официално е разкрит с решение 1126-11-1 от заседание  на Общински съвет – Варна на 18.09.2013г. Намира се в ж.к. „Победа”, ул. „Петко Стайнов” №7. Основна задача на Приюта е осигуряването на временен подслон – до три /3/ месеца за пълнолетни бездомни граждани с постоянен адрес на територията на община Варна. При извънредни обстоятелства се приемат бездомни хора и без такъв постоянен адрес, но само за 7 календарни дни. Приемането в Приюта се извършва всеки работен ден, в рамките на законоустановеното работно време – от 09:00 до 17:00 часа. Капацитетът е 100 лица, като е налице възможност и за надвишаването му при влошени метеорологични условия през зимния сезон. В такива случаи може да се приемат лица и извън регламентираното време, но за срок от три /3/ работни дни. За граждани без документ за самоличност, доведени по спешност от служебни лица на МВР, МБАЛ, социални работници и неправителствени организации се прави служебна справка с органите на МВР и се попълва „ПРИЕМЕН ПРОТОКОЛ”. За настаняване в Приюта задължително се представят следните документи:

1. Заявление до Кмета на Община Варна;

2. Документ за самоличност – ако е наличен;

3. Здравноосигурителна книжка – ако е налична;

4. Здравен Картон – ако е наличен;

5. ЕР на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК – ако е налично;

6. Декларация за доходи и имуществено състояние;

7. Декларация за съгласие за обработка на лични данни;

8. При необходимост Управителят има право да изисква и други документи.

Контакти: Митко Терзов – социален работник     тел: 0882/ 27 79 33; Стефка Желева – социален работник тел: 0882/ 28 00 52 !!! В момента тече процедура по преместване на адреса на приюта. След като има яснота ще ви уведомим своевременно.


Бургас

            Център за временно настаняване на бездомни хора – кв. Акации, ул. Китка № 5


Русе

Приют „Добрият Самарянин“ – ул. Тракия № 25, тел: 0884 314 155, 0882 500 021, 082/ 500 021, 082/ 373 619

Приют за лица Добрият Самарянин

Приют за лица „Добрият самарянин“ предоставя комплекс от социални услуги на лица, загубили своя дом.


Добрич

Център за временно настаняване на фондация „Ръка за помощ“ – ул. Шипка


Благоевград

Център за временно настаняване – жк Еленово, бл 202, вх. Б, ет.1

тел: 073/ 885 442, 073/ 832 081

Капацитета на центъра е 10 места, като може да се ползва веднъж за три месеца на 1 календарна година.


Горна Оряховица

Център за временно настаняване „Промяна“, който съществува единствено чрез дарения         ул. Отец Паисий № 17


Пазарджик

Дом за временно настаняване – ул. К. Величков № 91, Дирекция Социално подпомагане – Пазарджик, ул. Е.Йосиф № 19,

тел: 034/ 443 865, 034/ 445 929


Видин

Център за временно настаняване – ул. Искър № 17, тел: 094/ 601 643  

По информация от 02.06.16 центърът за временно настаняване в ж.к. Химик във Видин ще бъде преместен в с. Гомотарци – в бившия дом за деца и младежи с умствена изостаналост, който е закрит като социална институция, а децата от него са настанени в центрове, предлагащи грижи в среда, близки до семейната. За повече информация, в случай, че видите безпомощен човек на улицата без дом, позвънете на 112.


Враца

Център за временно настаняване на бездомни – намира се в бившето училище „Давид Тодоров“ ж.к. Дъбника.


Монтана

Център за временно настаняване –  ул. Иван Вазов № 4; Дирекция Социално подпомагане – Монтана, ул. арх. М.Кръстев,

тел: 096/ 307 185 096/ 305 507


Силистра

Център за временно настаняване –  ул. Богдан Войвода № 5, тел: 086/ 821 495


Лом

Дом за временно настаняване – кв. Зорница, ул. К.Чалан № 9, тел: 0917/ 602 86


Брацигово

Дом за временно настаняване – ул. Преврен № 21 А, тел: 0355/ 23 13