Преходно жилище за лица с увреждания

Форма на социална услуга за пълнолетни лица с увреждания, осигуряваща настаняване на не повече от 8 лица и подкрепа от специалисти за придобиване на практически умения за водене на самостоятелен начин на живот и подготовката им за включване в живота на общността.

с. Бата, общ. Поморие

Адрес: ул.“Социален дом“№1

Капацитет: 8 души

Телефон: 0882 42 01 44

с. Церова кория, общ. Велико Търново

Адрес:

Капацитет: 8 души

Телефон: 061/ 26 25 21

Мездра

Адрес: ул. „Манастирище“№99, ет. 1

Капацитет: 6 души

Телефон: 0883 47 17 78

Преколница, общ. Кюстендил

Адрес:

Капацитет: 16 души

Телефон:079/ 25 22 03

с. Горна Вереница, общ.Монтана

Адрес:ул. „Главна“№ 67

Капацитет: 8 души

Телефон: 095/ 67 22 31

Пловдив

Адрес: бул.“Пловдивско шосе“ № 102,ет.3

Капацитет: 15 души

Телефон: 032/ 63 22 12; 032/ 62 20 20

София

Адрес: р-н Подуяне, ул. „Баба Вида“№ 1, бл.168

Капацитет: 8 души

Телефон: 02/ 947 70 06

Свиленград, общ. Хасково

Адрес: м-т “ Дом за социални грижи“

Капацитет: 4 души

Телефон: 037/ 97 16 45