Приют

„Приют“ е форма на социална услуга, предоставяна за срок не повече от 3 месеца в рамките на календарната година за определена част от денонощието (от 17,00 ч. на текущия ден до 10,00 ч. на следващия ден) на бездомни лица и семейства при неотложна необходимост от задоволяване на базовите им потребности, свързани с осигуряване на подслон, храна, хигиена и социално консултиране.

Адреси:

Варна

Адрес:ул.“ Петко Стайнов“№7, ет.2 и ет.3

Телефон:

Капацитет: 50 души

Горна Оряховица

Адрес: “ Ю. А. Гагарин“№24

Телефон: 0888 39 80 31

Капацитет: 15 души

Добрич

Адрес: ул. „Хан Кардам“№13

Телефон: 0898 70 69 40

Капацитет: 15 души

Пазарджик

Адрес: ул. „Васил Априлов“ № 3А

Телефон:

Капацитет: 25 души

Пловдив

Адрес:ул. “ Ген. Радко Димитриев“ № 33

Телефон: 032/ 21 91 81

Капацитет: 25 души