Център за Настаняване от Семеен Тип на лица с деменция

“Център за настаняване от семеен тип“ е място за живот в среда, близка до семейната, за ограничен брой лица – не повече от 15. Центърът може да се ползва в комбинация с други социални, здравни, образователни и други услуги и в съответствие с потребностите на настанените лица. В центъра се предоставя подкрепа на деца със/без увреждания, младежи или пълнолетни лица с висока степен на зависимост от грижа и на стари хора.

Съгласно действащите разпоредби, до навършване на 25 годишна възраст лицето се счита за „младеж“, което означава, че същото има възможност да бъде насочвано и към социални услуги за пълнолетни лица, и към такива за младежи. Съгласно § 1, т. 25. oт Закона за социалните услуги, „пълнолетни лица с трайни увреждания“ са лица с определени 50 и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане.

с. Бегунци, общ. Карлово

Адрес: ул.“Първа“№28

Капацитет: 15 души

Телефон: 0887 07 82 78

Брезник,обл. Перник

Адрес: ул.“Владо Радославов“ №29

Капацитет: 15 души

Телефон: 077/ 33 33 15

с. Брестовица, общ. Борово

Адрес:

Капацитет: 6 душиул.“Пирогов“№2

Телефон: 081/ 46 22 04;  081/ 46 22 31

Варна

Адрес: бул.“Константин Фружин“

Капацитет: 15 души

Телефон: 0876 52 27 22

Габрово

Адрес: кв. Велчевци, ет.1 и ет.2

Капацитет: 15 души

Телефон: 0882 80 82 76

с. Горско Ново село, обл. Велико Търново

Адрес: ул.“Трета“

Капацитет:  15 души

Телефон: 0886 75 89 38

 

Гоце Делчев

Адрес: ул.“Стара Планина“№1, вх.Г, ет.1

Капацитет: 15 души

Телефон: 075/ 12 90 30

 

Адрес: ул.“Иларион Макариополски“№12,ет.2

Капацитет: 15 души

Телефон: 0886 07 92 81

Димитровград

Адрес: ул.“Шандор Петьофи“№11А, ет.1

Капацитет: 15 души

Телефон: 0889 27 84 80

с. Добродан, общ. Троян

Адрес: „Св.св. Кирил и Методий“№1

Капацитет: 12 души

Телефон: 0877 61 16 56

гр. Долна баня

Адрес: местност“Циганско меше“

Капацитет: 15 души

Телефон: 0878 33 40 01

 

Адрес: местност „Циганско меше“, ет.1

Капацитет: 15 души

Телефон: 0879 40 08 71

с. Дъбравите, общ. Белово

Адрес: Не е посочен

Капацитет: 15 души

Телефон: 0879 15 57 67

с.Дъбравка, общ. Белоградчик

Адрес: Не е посочен

Капацитет: 14 души

Телефон: 0877 87 10 33

с. Железница,общ.Симитли

Адрес: не е посочен

Капацитет:  13 души

Телефон: не е посочен

Ловеч

Адрес: ул. „Стефан Караджа“№24

Капацитет; 8 души

Телефон: 068/ 60 44 86

Малко Търново

Адрес: ул.“Княз Борис I“ №52

Капацитет: 15 души

Телефон: 0887 90 13 66

с.Мамарчево, общ. Болярово

Адрес: ул. „Тодор Узунов“№9

Капацитет: 15 души

Телефон: 047/ 45 32 20

с. Места, общ. Банско

Адрес: не е посочен

Капацитет: 15 души

Телефон: 0895 54 31 16;  074/ 40 93 22

с. Ново село, обл. Видин

Адрес: ул.“Г.Бенковски“№2

Капацитет: 15 души

Телефон: 093/ 16 23 80

с.Овча могила, обл. Велико Търново

Адрес: ул. „Оборище“№1, ет.1

Капацитет; 15 души

Телефон: 06328/ 25 80;   06328/ 25 82

 

Адрес: ул.“Оборище“№1, ет.2 и ет.3

Капацитет;  15 души

Телефон: 06327/ 25 80;  06328/ 25 82

с.Опанец, обл. Добрич

Адрес: ул.“Първа“ №4

Капацитет: 15 души

Телефон: 0885 30 88 21

Пазарджик

Адрес: ул.“Марица“№20

Капацитет: 10 души

Телефон: 0879 14 72 12

Перник

Адрес: ул. „Протожерица“№102

Капацитет: 15 души

Телефон: не е посочен

Пловдив

Адрес: бул.“ Цариградско шосе“№102, ет.4

Капацитет: 15 души

Телефон: 0896 61 02 22

 

Адрес:  бул.“Цариградско шосе“ №102

Капацитет: 15 души

Телефон: 032/ 62 58 51

Първомай

Адрес: ул.“Княз Борис I“ №51

Капацитет: 14 души

Телефон: 0879 26 91 43

Разлог

Адрес: ул. „Гоце Делчев“№55

Капацитет: 10 души

Телефон: 074/ 98 01 40

Русе

Адрес: ул.“Доростол“№108

Капацитет: 15 души

Телефон: не е посочен

Симитли

Адрес: ул.“Вранешница“№2А, вх.А, ет.2

Капацитет:  15 души

Телефон: 0882 44 48 32

с. Сирищник, обл. Перник

Адрес: общ. Ковачевци

Капацитет: 11 души

Телефон: 0884 70 50 35

 

Адрес: общ.Ковачевци

Капацитет: 14 души

Телефон: 0884 70 50 35

Смядово

Адрес: ул.“Цар Калоян“№3, ет.2

Капацитет: 15 души

Телефон: 0899 26 55 56

Тутракан

Адрес: ул.“Трансмариска“№101

Капацитет: 15 души

Телефон: 0883 40 50 81

с.Хума, общ.Самуил

Адрес: ул.“Гагарин“№4

Капацитет: 13 души

Телефон: 0883 22 23 90