Център за Социална Рехабилитация и Интеграция ( с приоритет лица с нисък ръст)

„Център за социална рехабилитация и интеграция“ е форма на почасова подкрепа на пълнолетни лица, свързана с извършване на рехабилитация и социални и психологически консултации, съдействие за професионално ориентиране и реализация, възстановяване на умения за водене на самостоятелен живот, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване, включително за хора със зависимости.

Адрес:

София

Адрес: район Оборище, ул.“Св.св. Кирил и Методий“№ 78

Капацитет: 20 души

Телефон: Не е посочен