Архив на категория: Новини

Дейности

В навечерието на Възкресение Христово ( Великден) отново, за 9 път зарадвахме мнозина бездомни лица в град София!

Петима добри християни, с помощ и на наши приятели, събрахме добра сума и дарихме 90 торби пълни с подходящи за празника храни и напитки. Във всяка торба имаше козунак, кисело мляко, айран, вафла, шоколад , сандвич ,чифт чорапи и душеспасителни четива. Дарението беше на обща сума 1108 лв. Вярваме, че сме допринесли така, че дори и тези хора да усетят силата на най-великия християнски празни- Възкресение Христово!

Това е касовата бележка за покупките!

Тук се благовества на бездомните.

Един от зарадваните човеци в нужда и без дом.

Както мъже, така и жени се редяха за храна и подаръци на този ден.

Някои от нуждаещите се получиха за  двама, трима или повече човеци- болящи, невръстни и т.н.

Вярваме, че стоплихме много сърца днес и дадохме малко топлина и любов на мнозина хора в нужда!!!

 

 

Преходно жилище

Форма на социална услуга за пълнолетни лица с увреждания, осигуряваща настаняване на не повече от 8 лица и подкрепа от специалисти за придобиване на практически умения за водене на самостоятелен начин на живот и подготовката им за включване в живота на общността.

Център за настаняване от семеен тип за стари хора

Място за живот в среда, близка до семейната, за ограничен брой лица – не повече от 15. Центърът може да се ползва в комбинация с други социални, здравни, образователни и други услуги и в съответствие с потребностите на настанените лица.
В центъра се предоставя подкрепа на лица, навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно чл. 68, ал. 1 – 3 от Кодекса за социално осигуряване.

Есента идва!!!

Вече сме на прага на есента.

Все повече хора изпадат в трудно положение и стават бездомни!!!

Затова е добре да отворим сърцата си за тези хора и да подпомагаме с каквото можем всеки протегнал ръка в търсене на помощ!

Често хора нямат възможност чрез труд да изкарват прехраната си, останали са без работа, без дрехи и единственото което могат да направят е да потърсят подкрепа от обществото.

И да са имали подходящи умения за работа преди, сега може да са болни, не в крак с новите технологии и да не се вписват никъде!

А още по лошо и страшно е когато бездомният човек е с увреждания…

Сега може да сме здрави, да разполагаме със средства, да “ държим “ живота  си в ръцете, но винаги трябва да мислим и за неоправданите сред нас. Да им даваме кураж, да ги подпомагаме и да облекчаваме и без това трудният им живот.

Точно такова поведение ни прави хора и личности и ни отличава от животните. Да бъдем човеколюбиви и да се грижим за другите!

 

Оцеляване по празниците!!!

Докато повечето хора живеят нормално и имат възможност да посрещнат и зимата, и празниците относително нормално, то има и такива, които разчитат на хорската милост.

И се опитват да поискат милостиня!

А зимата дойде със пълна сила…

И не всеки разполага със средства да посещава и пазарува на базари!

Пък било и тя в помощ на бежанците…

За тези хора, Божии чада, остава да се вземат в ръце, доколкото им е възможно, и да почнат да градят живота си! Някои с нелегална търговия

Други стават бездомни и излишни, защото са лица с увреждания…

Други пък просто се предават и отказват да се борят да живеят нормално..

А студът е вече дошъл и се оцелява трудно навън…И мнозина от малцинствата, ниско образовани и неграмотни стигат до ровене в кофите за боклук за храна и ценни метали за предаване за вторични суровини.

 

Много са!!!

Времето тече бързо и се променя постоянно!!!

Не е нещо да срещнем някого, който е изпаднал в крайна безизходица!

Мнозина от нас просто подминават ситуацията и продължават нататък.

Други пък си мислят, че е добре ,че не им се случва и на тях.

А има и които дори гледат как да злоупотребят със ситуацията!

Само малцина биха подали заявка, че искат да помогнат по някакъв начин…

Трябва да ценим тези хора и да им помагаме по всякакъв начин!

Защото … на всеки може да се случи…

Но добрата новина е че винаги има добри хора, които живеят само за да помагат на другите!

Също при всяка наша нужда можем да се обърнем в молитва към Бог да ни прати някой да ни се притече на помощ.

Последно : Замислете се: Искате ли да сте в такава бедност, да сте болни, мръсни, да нямате храна и да сте гладни, без приятели…

Вземете се в ръце!

Никога не е късно да подобрите начина си на живот. Нито възрастта, нито болестите са оправдание!

Важно е да имате желание !!!

Indian Poverty Children hand

Квалификационни курсове за придобиване на професия!!!

Здравейте приятели!!!
През новата година ще стартираме няколко квалификационни курса, за да могат хората с увреждания, но с възможност и желание да се трудят да придобият възможност и квалификация да са конкуронтоспособни на пазара на труда. Единственото което ви е нужно за да посещавате курсовете е сносен компютър , желание да се учите  и да отделите време за да се учите…
Ще ви предложим курс по английски, курс за писане на статии за интернет, кулинарен курс и вероятно курс по изграждане на сайтове.За лицата с увреждания цената на курса ще е символична, а на желаещите здрави желаещи да се запишат в квалификационните цената няма да е недостъпна! Обучението ще е в онлайн среда!
Завършилите курс ще получат сертификат, който да удостоверява придобитото умение…
Очаквайте ни скоро!!!