Дневен център за деца и/или младежи с тежки множествени увреждания

 

Адреси, капацитет и телефон за връзка на институциите в страната:

 

Пловдив

Адрес: ул.“Г.С. Раковски“№13

Капацитет: 20 потребители

Телефон: 0878 46 82 75

Свиленград

Адрес: ул.“ Ген. Скобелев“№23

Капацитет: 20 потребители

Телефон: 037/ 96 30 31

София

Адрес: кв. Драгалевци, ул.“305″ №1, ет.1

Капацитет: 30 потребители

Телефон: няма информация

 

Адрес: ул.“Сава Филаретов“№23 ( южно крило, 2 етаж)

Капацитет: 30 потребители

Телефон: няма информация