Дневен център за подкрепа на лица с увреждания , включително с тежки множествени увреждания

Пловдив

Адрес: ул.“Димитър Цончев“№11

Капацитет: 30 потребители

Телефон: 0882 69 08 68