Домове за пълнолетни лица с физически увреждания

Специализирана институция за лица с физически увреждания, установени с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, в която са създадени условия за обслужване, отговарящи на ежедневните, социалните и терапевтичните потребности и на потребностите от организация на свободното време и личните контакти на потребителите.
„Физическо увреждане“ е частична или пълна загуба на фина или груба двигателна способност на части от тялото, водеща до нарушена способност за придвижване, самообслужване и/или социална адаптация. Нарушаването на двигателната способност следва да е удостоверено с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК

с.Айдемир, обл. Силистра

Адрес: жк Север №9, вх.А

Капацитет: 130 души

Телефон: 086/75 30 86

Асеновград

Адрес: ул. „Копринарска“№12

Капацитет: 40 души

Телефон: 0885 47 33 33;  0876 15 77 32

Банкя

Адрес: ул.“Княз Борис“№20

Капацитет: 51 души

Телефон: 02/ 997 70 26

град Бяла

Адрес: ул. Д. Янев“№ 42

Капацитет: 35 души

Телефон: 051/ 43 23 19;  051/ 43 22 98

Варна

Адрес: ул. “ Княз Борис I“ №364

Капацитет: 40 души

Телефон: 052/ 82 06 28

Габрово

Адрес: кв. Маркотея, ул. „Митко Палаузов“ № 19а

Капацитет: 36 души

Телефон: 066/ 80 15 09

с. Горица, общ. Поморие

Адрес: ул.“ Св св Кирил и Методий“№57

Капацитет: 52 души

Телефон: 059/ 69 20 30;  0882 42 01 45

с. Горна Вереница, общ. Монтана

Адрес: ул. „Главна“№67

Капацитет: 42 души

Телефон: 095/ 67 22 31

с. Горски горен тръмбеш

Адрес: ул.“Търговска“№14

Капацитет: 50 души

Телефон: 061/ 70 56 93

с. Долно Драглище, общ. Разлог

Адрес: ул.“Седма“№15

Капацитет: 50 души

Телефон: 074/ 40 33 62

с.Езерово, общ. Първомай

Адрес: ул.“Осма“№6

Капацитет: 40 души

Телефон: 031/ 68 22 30

с. Ловско, общ. Лозница

Адрес: ул.“ Стара планина“№8

Капацитет: 21 души

Телефон: 084/ 89 87 27

Кюстендил

Адрес: ул.“Прогона“№14

Капацитет: 90 души

Телефон: 078/ 52 21 62

с. Орсоя, общ. Лом

Адрес: ул.“Осемнадесета“№9

Капацитет: 50 души

Телефон: 0884 20 94 31

Пловдив

Адрес: ул.“Цариградско шосе“№106

Капацитет: 80 души

Телефон: 032/ 62 56 67

Провадия

Адрес: ул. „Янко Сакъзоов“№2

Капацитет: 47 души

Телефон: 051/ 84 33 07

Русе

Адрес: жк Родина 3, ул.“ Белмекен“ №16

Капацитет: 82 души

Телефон: 082/ 84 49 75

с. Сливек, общ. Ловеч

Адрес: ул. 3-ти март“№2

Капацитет: 40 души

Телефон: 068/ 62 50 56

Стара Загора

Адрес: ул.“Хан Аспарух“№47

Капацитет: 211 души

Телефон: 042/ 60 47 41;  042/ 60 47 91

с. Щърково, общ. Лесичово

Адрес: Не е посочен

Капацитет: 40 души

Телефон:  035/ 16 23 14

с. Ясна поляна, общ. Приморско

Адрес: не е посочен

Капацитет: 51 души

Телефон: 055/ 04 42 61