Дом за пълнолетни лица с деменция

Специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица с деменция или болест на Алцхаймер, установена с медицински протокол от ЛКК и/или с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК

с. Бистрилица, общ. Берковица

Адрес: ул. „Живовска“№7

Капацитет: 55 души

Телефон: 095/ 28 22 14;  085/ 28 24 11

с. Горна махала, общ. Калояново

Адрес: ул.“Трета“№13

Капацитет: 60 души

Телефон: 031/ 70 52 80;  0886 83 78 74

с. Горско Косово, общ. Сухиндол

Адрес: ул.“ Първа“№25

Капацитет: 60 души

Телефон: 061/ 39 32 64

с. Добри дол, общ. Лом

Адрес: ул.“Първа“ №45

Капацитет: 50 души

Телефон: 097/ 28 23 31

Дряново

Адрес:  ул.“Димитър Крусев“ № 26

Капацитет: 52 души

Телефон: 0889 68 64 68

Казанлък

Адрес: ул.“М. Стайнов“№11

Капацитет:  70 души

Телефон: 043/ 16 24 47

с. Огнен, общ. Карнобат

Адрес: Не е посочен

Капацитет: 45 души

Телефон: 055/71 23 76

с. Опанец, общ. Добрич

Адрес: Не е посочен

Капацитет: 50 души

Телефон: 057/ 19 25 17;  057/ 19 22 72

с. Падеш, общ. Благоевград

Адрес: Не е посочен

Капацитет: 50 души

Телефон: 073/ 86 03 80

Разград

Адрес: ул.“ Хаджи Димитър“№17

Капацитет: 60 души

Телефон: 084/ 66 08 38

Русе

Адрес:  ул.“ Трети март“№55

Капацитет: 120 души

Телефон: 082/ 82 55 83

с. Салаш, общ. Белоградчик

Адрес: ул.“Първа“№4

Капацитет: 30 души

Телефон: 093/ 65 44 62

с. Славянци, общ. Сунгурларе

Адрес: Не е посочен

Капацитет: 40 души

Телефон: 055/ 71 42 75

София

Адрес: район Витоша, ул.“Цар Борис III“ №200- 202

Капацитет: 90 души

Телефон: 02/ 857 47 38

 

 

Източник: Сайт на Агенция за социално подпомагане, месец май 2024год.