Дом за пълнолетни лица с психични разстройства

Специализирана  институция за хора с водеща диагноза, попадаща в обхвата на психичните разстройства, установена с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, в която са създадени условия за обслужване, отговарящи на ежедневните, социалните и терапевтичните потребности и на потребностите от организация на свободното време и личните контакти на потребителите. ТЕЛК/НЕЛК

с. Лясково, общ. Стара Загора

Адрес: Не е посочен

Капацитет: 60 души

Телефон: 041/ 27 53 16

 

с. Петково, общ. Смолян

Адрес: Не е посочен

Капацитет: 100 души

Телефон: 030/ 29 22 29; 030/ 29 23 23; 030/ 29 23 24

 

с. Правда, общ. Дулово

Адрес: ул. “ Централна“ №28

Капацитет: 34 души

Телефон: 086/ 40 23 84

с. Радовец, общ. Тополовград

Адрес: ул.“Александър Стамболийски“№24

Капацитет: 67 души

Телефон: 047/ 39 22 74

с.Ровино, общ. Смолян

Адрес: Не е посочен

Капацитет: 87 души

Телефон: 030/ 54 22 44

Свиленград

Адрес: местност “ Дом за социални грижи“

Капацитет: 70 души

Телефон: 047/ 97 16 45

 

Твърдица

Адрес: кв. „Индустриален“№1

Капацитет: 120 души

Телефон: 045/ 44 21 10; 045/ 44 21 11

с. Черни връх, общ. Смядово

Адрес: ул.“ ДВХПР“

Капацитет: 64 души

Телефон: 053/ 52 22 18

 

Източник: АСП ,05.2024г