Защитени жилища за лица с физически увреждания

„Защитено жилище за лица с физически увреждания“ е форма на социална услуга за пълнолетни лица с физически увреждания с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 50%, които, подпомагани от специалисти, водят относително самостоятелен начин на живот в среда, близка до семейната. Капацитетът на услугата е до 8 места.
„Физическо увреждане“ е частична или пълна загуба на фина или груба двигателна способност на части от тялото, водеща до нарушена способност за придвижване, самообслужване и/или социална адаптация. Нарушаването на двигателната способност следва да е удостоверено с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Адреси:

гр. Болярово, обл.Ямбол

Адрес: ул.“Георги Димитров“№16

Капацитет: 8 души

Телефон: 047/ 41 61 70

Брегово, обл. Видин

Адрес: ул. „Димитър Благоев“№18

Капацитет: 6 души

Телефон: 0893 12 98 14

гр. Бяла, обл. Варна

Адрес: ул.“Димитър Янев“№42

Капацитет: 8 души

Телефон: 051/ 43 22 98;  051/ 43 23 19

Велинград

Адрес: ул. „Васил Левски“№19

Капацитет: 8 души

Телефон: 035/ 95 01 45

с.Долно драглище, общ. Разлог

Адрес: ул. „Седма“№15

Капацитет: 10 души

Телефон: 074/ 40 33 62

Дряново

Адрес: кв. „Успех“  бл.13

Капацитет: 8 души

Телефон: 067/ 67 19 55

с. Дълбок дол, общ. Троян

Адрес: ул. „Иван Дончев“№46

Капацитет: 6 души

Телефон: 069/ 55 23 11

с. Извор, обл.Перник

Адрес: не е посочен

Капацитет: 8 души

Телефон: 07726/ 20 12

Ловеч

Адрес: ул. “ Ал.Стамболийски“№3А

Капацитет: 8 души

Телефон: 068/ 60 00 89

 

Адрес: ул. „П.Р. Славейков“№7

Капацитет: 8 души

Телефон: 068/ 60 13 07

Луковит

Адрес: ул.“Воденичарска“№2А

Капацитет: 6 души

Телефон: 069/ 75 34 92

Пазарджик

Адрес: ул.“Константин Величков“№91

Капацитет: 8 души

Телефон: 034/ 45 01 17

гр. Стражица

Адрес: ул. „Беласица“№1

Капацитет: 8 души

Телефон: 0879 00 68 04