Наблюдавано жилище

Форма на социална услуга за пълнолетни лица с увреждания или лица от 18- до 25-годишна възраст, които са били настанени извън семейството по реда на Закона за закрила на детето, осигуряваща настаняване и условия за водене на самостоятелен начин на живот. Подкрепата на лицата от специалисти се осъществява извън услугата чрез психологически, социални, правни и трудови консултации. Капацитетът на услугата е до 6 места.

Списък на наблюдаваните жилища  в България:

Благоевград

Адрес: жк“ Еленово“ , бл. 112, ет.5, ап. 13

Капацитет: 4 души

Телефон: няма информация

Брацигово

Адрес: бул. “ Оборище“ №1а

Капацитет: 6 души

Телефон: 0877 26 76 04

Варна

Адрес: жк „Възраждане“, бл.  79, вх. А, ет.1, ап.10

Капацитет: 4 души

Телефон: 052/ 30 02 26; 052/ 56 02 26

Велики Преслав

Адрес: ул.“Родопи“№3А

Капацитет: 6 души

Телефон: 0877 70 98 83

Велико Търново

Адрес: „К. Паница“ № 3А- адм. , ул. “ България“№24

Капацитет: 4 души

Телефон: 062/ 60 14 06

 

Адрес: ул.“ Ильо войвода“ №2, ет.1, ап.2

Капацитет: 4 души

Телефон: 0884 66 90 42

Видин

Адрес: кв. “ Калето“, ул.“ Княз Борис I“ №25А

Капацитет: 4 души

Телефон: 094/ 60 06 06

Враца

 

Адрес: жк“Сениче“, бл. 202, ет.1

Капацитет: 4 души

Телефон: 092/ 62 11 14

Адрес: ул.“ Никола Вапцаров“ №1

Капацитет: 6 души

Телефон: 0888 78 31 04

с. Гурмазово,общ. Божурище

Адрес:

Капацитет: 6 души

Телефон: 02/ 993 23 02

Добрич

Адрес: ул. “ Методи Кусевич“ №4, ап.23

Капацитет: 6 души

Телефон :няма информация

Кърджали

Адрес: бул. “ Беломорски“ №50, ет.3

Капацитет: 6 души

Телефон: 0876 76 84 85

Ловеч

Адрес: жк“ Здравец“, бл.203, вх.А, ет.2, ап.3

Капацитет: 6 души

Телефон: 068/ 60 44 86

Адрес: жк „Здравец“, бл.203, вх.А, ет.2,ап.18

Капацитет: 4 души

Телефон: 068/ 60 29 28

с.Лозен, обл. София

Адрес: р-н Панчарево, ул.“Полувраг“№31

Капацитет: 6 души

Телефон: 0888 61 64 16

Пазарджик

Адрес: ул. „Дунав“ №7

Капацитет: 6 души

Телефон: 034/ 40 22 11; 0898 41 68 08

Пловдив

Адрес: район „Южен“, ул.“ Братя Шкорпил“№10, ет.2, вх.А, ап.6/9, блок 1103

Капацитет: 6 души

Телефон: 032/ 62 02 39

Адрес: жк “ Тракия“, бл. 268, вх.Б, ет. 7, ап. 19/58

Капацитет: 4 души

Телефон:

Севлиево

Адрес: ул.“Хан Аспарух“№7, бл.“Христо Ботев“, ет.3, ап.12

Капацитет: 4 души

Телефон: 0675/ 3 27 90

с. Солник, общ. Варна

Адрес: –

Капацитет: 8 души

Телефон: 0886 01 01 14

Стара Загора

Адрес: кв.“ Железник“ , ул“Загорка“ №9, вх.А, ет.2, ап.4

Капацитет: 4 души

Телефон: 042/ 66 03 28; 0878 39 42 14

Адрес: кв.“Зора“, бл.3, вх. 1,ет.4, ап. 44

Капацитет: 4 души

Телефон: 042/ 66 03 28; 0878 39 42 14

Шумен

Адрес:ул. „Дедеагач“№ 17, ап.42

Капацитет: 4 души

Телефон: 054/85 07 77

Адрес: ул. „Дедеагач“ №1А, ап. 306

Капацитет: 2 души

Телефон: 054/85 07 77

 

Данните са от сайта на Агенцията за социално подпомагане!