Обучение

          Бюрата по труда по местоживеене предлагат обучителни курсове, за да придобиете нова професионална квалификация. Единственото условие е да сте регистриран в бюрото поне 6 месеца, за да отговаряте на изискванията. Много наши съвременници, които са имали 5-10, та дори и повече години стаж в дадена професия се преквалифицират и изкарват обучителни курсове, след което започват да работят новоусвоената работа.
За англоговорящите и с интерес към компютърните технологии има множество безплатни курсове организирани от училищата по програмиране. Във страницата на SoftUni има доста безплатни онлайн обучения. В Google дигитален гараж има безплатни обучения, сред които са “ Дигитален маркетинг“ , „Кариерно развитие“ и “ Данни и технологии“ Също и в сайта на Jamba постоянно се предлагат различни курсове, като те главно са за хората с увреждания, но никой няма да ви спре да се запишете и вие.