Подслон ( ЦВН) в страната

Йоан 14:2
„В дома на Отца Ми има много жилища. Ако да нямаше, щях да ви кажа. Отивам да ви приготвя място.“

 

Благоевград

Център за временно настаняване – жк Еленово, бл 202, вх. В, ет.1

телефон за връзка : 0884 19 91 71; капацитет : 10 души

Капацитета на центъра е 10 души.

Видин

ул. Искър № 17, тел: 0879 94 92 38

Капацитет : 10 души

Димитровград

Адрес: бул. “ Г.С. Раковски“№ 107

Телефон: 0391/ 7 69 33; 0885 22 55 64

Капацитет: 20 души

Дупница

Адрес: ул.“ Втора“ № 9

Телефон:0884 90 14 16

Капацитет: 10 души

Лом

Адрес:ул. “ Призрен“ № 31, вх. Г, ет. 2, ап. 5-6

Телефон: 097/ 16 02 86

Капацитет: 10 души

Монтана

Адрес: ул. „Иван Вазов“ № 4

Телефон: 096/ 30 60 77; 096/ 30 74 59

Капацитет: 9 души

Русе

Адрес: ул. „Тракия“ № 25

Телефон: 0882 37 36 19

Капацитет: 60 души

Силистра

ул.:  ул. Богдан Войвода № 1А,

: 086/ 82 15 83

Капацитет : 10 души

 

Стара Загора

Адрес:ул. “ Свети Княз Борис“ № 1

Телефон: 0885 87 93 44

Капацитет: 10 души