Социални институции за пълнолетни лица

       Институциии за временно настаняване и подслон на пълнолетни лица

Преходни институции- от една към друга или към интеграция в обществото

 

Специализирани институции за предоставяне на социални услуги

Дом за пълнолетни лица с психични разстройства

Дом за пълнолетни лица с физически увреждания

Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения

Дом за пълнолетни лица с деменция

Домове за стари хора | ХОРА В НУЖДА (horavnujda.com)

Източник: Сайт на Агенция „Социално подпомагане“