Социални институции за пълнолетни лица

       Институциии за временно настаняване и подслон на пълнолетни лица Центрове за временно настаняване – Подслон – София | ХОРА В НУЖДА (horavnujda.com) и Подслон ( ЦВН) в страната | ХОРА В НУЖДА (horavnujda.com) Приют | ХОРА В НУЖДА (horavnujda.com) Кризисен център | ХОРА В НУЖДА (horavnujda.com) Център за Настаняване от Семеен Тип … Продължете с четенето на Социални институции за пълнолетни лица