Социални помощи

Агенция “ Социално подпомагане“ подпомага главно три уязвими социални групи лица:

Социално слаби лица и семейства

Лица с увреждания

Малолетни и непълнолетни лица

Тук ще опитаме да представим предлаганите към момента варианти на подпомагане, като искаме да отбележим, че поради постоянните промени в Закона за социалните услуги и т.н.  е възможно да има промени, които не са все още актуализирани на сайта и поради това не носим отговорност. Сайтът е информативен и не е с претенции да е напълно и на 100% реален, а по- скоро да ви помогне да се ориентирате.