Центрове за Настаняване от Семеен Тип( ЦНСТ) за стари хора

„Център за настаняване от семеен тип за стари хора“ е място за живот в среда, близка до семейната, за ограничен брой лица – не повече от 15. Центърът може да се ползва в комбинация с други социални, здравни, образователни и други услуги и в съответствие с потребностите на настанените лица.
В центъра се предоставя подкрепа на лица, навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно чл. 68, ал. 1 – 3 от Кодекса за социално осигуряване.

Адрес, телефон и капацитет:

Алфатар,обл. Силистра

Адрес:ул.“Йордан Петров“№1

Капацитет: 15 души

Телефон: 086/73 22 26; 086/73 22 46

 

Адрес:ул.“Йордан Петров“№1

Капацитет: 9 души

Телефон: 086/73 22 26; 086/73 22 46

Балчик

Адрес: в.з. „Сборно място“, ул.“Четвърта“№21

Капацитет: 15 души

Телефон: 0899932423

Велико Търново

Адрес: жк Колю Фичето, ул.“Симеон Велики“№3, вх.В

Капацитет:15 души

Телефон: 0882 48 09 66

Габрово

Адрес: кв.Велчевци, ет. 3 и 4

Капацитет: 15 души

Телефон: 0882 88 76 98

Долна баня, София област

Адрес: местност“Циганско меше“

Капацитет: 15 души

Телефон: 0878 34 40 01

с.Крушуна, обл. Ловеч

Адрес: общ. Летница

Капацитет: 15 души

Телефон: 069/ 44 22 09

Правец

Адрес: ул. „Работническа“№18

Капацитет: 14 души

Телефон:07133/ 20 17

 

Трън, обл. Перник

Адрес: ул. „Васил Левски“№18

Капацитет: 15 души

Телефон: 0877 12 23 07