Център за Настаняване от Семеен Тип за лица с психични разстройства

“Център за настаняване от семеен тип“ е място за живот в среда, близка до семейната, за ограничен брой лица – не повече от 15. Центърът може да се ползва в комбинация с други социални, здравни, образователни и други услуги и в съответствие с потребностите на настанените лица. В центъра се предоставя подкрепа на деца със/без увреждания, младежи или пълнолетни лица с висока степен на зависимост от грижа и на стари хора.Съгласно § 1, т. 25. oт Закона за социалните услуги, „пълнолетни лица с трайни увреждания“ са лица с определени 50 и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане.

с.Айдемир, обл.Силистра

Адрес: жк „София“ №147

Капацитет: 15 души

Телефон: 086/ 75 40 27

 

Адрес: ул.“Лазурна“№5Б

Капацитет: 15 души

Телефон: 086/ 22 83 16

Алфатар, обл. Силистра

Адрес: ул. “ Христо Ботев“ №3

Капацитет: 15 души

Телефон: 0883 22 56 09

 

Адрес: ул. „Люляк“ №1

Капацитет: 15 души

Телефон: 0887 25 49 07

 

Адрес: ул. „Люляк“№1

Капацитет: 15 души

Телефон: 0887 25 49 07

Батак

Адрес: ул. “ Партизанска“ №56

Капацитет: 15 души

Телефон: 035/ 53 33 86

с. Батошево, общ. Севлиево

Адрес: Не е посочен

Капацитет: 15 души

Телефон: 0878 62 33 51;  0885 37 30 44;

 

Адрес: Не е посочен

Капацитет: 15 души

Телефон: 0885 55 73 04;   0885 37 30 44

с.Бойница, обл. Видин

Адрес: ул. “ Г. Димитров“№5,бл. 2, ет.2, ап. 4,5 и 6

Капацитет: 15 души

Телефон: 0886 82 24 48

 

Адрес: ул. „Палма“ №2

Капацитет: 10 души

Телефон: 0886 82 24 48

 

Адрес: ул.“ Г. Димитров“ №6, етаж 1

Капацитет: 15 души

Телефон: 0886 52 32 69

с. Бориловец, обл.Видин

Адрес: ул.“ Г. Димитров“ №36

Капацитет: 15 души

Телефон: 0886 16 29 82

 

Адрес: ул.“ Г. Димитров“ №36

Капацитет: 15 души

Телефон: 0886 16 29 82

Брегово, обл.Видин

Адрес: ул.“ Мичурин“ №2

Капацитет: 15 души

Телефон: 0887 77 66 79

с. Воднянци, обл. Видин

Адрес: ул.“ Първа“ №65

Капацитет: 10 души

Телефон: 0885 52 45 22;  0885 52 57 28

Враца

Адрес: ул.“ Беласица“№7

Капацитет: 15 души

Телефон: 0877 13 03 12

с. Върбово, обл. Видин

Адрес: ул.“ Първа“№65

Капацитет: 15 души

Телефон: 0885 24 35 59

с. Горен чифлик, обл. Варна

Адрес: Не е посочен

Капацитет: 15 души

Телефон: 05146/ 99 99

Гоце Делчев

Адрес: ул.“ Иларион Макариополски“ №12, ет.3

Капацитет: 15 души

Телефон: 0886 07 92 81

гр. Долна баня

Адрес: местност „Циганско меше“ ет.1

Капацитет: 15 души

Телефон: 0878 09 09 73

 

Адрес: местност „Циганско меше“ ,ет.2

Капацитет: 15 души

Телефон: 0878 09 09 73

 

Адрес: местност “ Циганско меше“ ет.2

Капацитет: 15 души

Телефон: 0878 09 09 45

с.Долни лом, обл. Видин

Адрес: ул.“Димитър Благоев“ №44

Капацитет: 10 души

Телефон: 0886 28 91 40

с.Драгаш войвода, обл.Плевен

Адрес: ул. “ Любен Дочев“ №3А

Капацитет: 12 души

Телефон: 0879 40 14 59

 

Адрес: ул. “ Любен Дочев“ №3А

Капацитет: 12 души

Телефон: 0879 40 14 59

Дряново

Адрес: ул.“Железничарска“№2

Капацитет: 15 души

Телефон: 0877 05 28 34

 

Адрес: ул.“ Железничарска“№2

Капацитет: 15 души

Телефон: 0877 05 28 34

 

Адрес: ул.“ Железничарска“№2

Капацитет: 15 души

Телефон: 0877 05 28 34

 

Адрес: ул.“ Железничарска“№2

Капацитет: 15 души

Телефон: 0877 05 28 34

 

Адрес: ул.“ Железничарска“№2

Капацитет: 15 души

Телефон: 0877 05 28 34

 

Адрес: ул.“ Железничарска“№2

Капацитет: 15 души

Телефон: 0877 05 28 34

 

Адрес: ул.“ Железничарска“№2

Капацитет: 15 души

Телефон: 0877 05 28 34

гр.Дулово

Адрес: ул.“Розова долина“ №37, ет.5

Капацитет: 15 души

Телефон: 0893 39 37 38

 

Адрес: ул.“Розова долина:№37, ет. 4 и ет.5

Капацитет: 15 души

Телефон: 0893 39 37 38

с.Дълбок дол

Адрес: ул. “ Иван Дончев“ №46

Капацитет: 15 души

Телефон: 06955/23 11

с. Искра, общ.Карнобат

Адрес: бивш дом за деца с умствена изостаналост, ет.2

Капацитет: 15 души

Телефон: 055/ 22 23 64

с.Каменица

Адрес: не е посочен

Капацитет: 15 души

Телефон: 0885 84 14 17

 

Адрес: не е посочен

Капацитет: 15 души

Телефон: 0877 66 85 34

 

Адрес: не е посочен

Капацитет: 15 души

Телефон: 0877 66 88 85

 

Адрес: не е посочен

Капацитет: 15 души

Телефон: 0877 66 88 21

Карлово

Адрес: ул. “ Генерал майор Гурко Мархолев“№3

Капацитет: 15 души

Телефон: 0884 71 45 43

гр.Кула

Адрес: ул.“ Георги Бенковски“№20

Капацитет: 20 души

Телефон: 0896 69 74 40

Левски

Адрес: ул. „Никола Вапцаров“№5, ет.4, блок В

Капацитет: 15 души

Телефон: 0899 93 24 38

Ловеч

Адрес: ул.“ Княз Александър I Батенберг“ №22

Капацитет: 15 души

Телефон: 0889 91 03 42

Лом

Адрес: ул. „Каймак Чалан“№ 9

Капацитет: 10 души

Телефон: 097/ 18 51 37

Мадан

Адрес: ул.“Пелерик“ №9

Капацитет: 15 души

Телефон: 0893 01 57 49

с. Миланово, общ. Своге

Адрес: местност „Свражен“

Капацитет: 15 души

Телефон: не е посочен

 

Адрес: местност „Свражен“

Капацитет:15 души

Телефон:

 

Адрес: местност “ Свражен“

Капацитет:15 души

Телефон:

с. Мламолово, общ. Бобов дол

Адрес: ул.“ Крайречна“№2

Капацитет: 15 души

Телефон: 070/ 29 39 14

Пазарджик

Адрес: ул.“ Блонична“ №24

Капацитет: 15 души

Телефон: 0884 63 99 32

Перник

Адрес: кв.“ Христо Смирненски“№3

Капацитет: 15 души

Телефон: Не е посочен

с.Петрово, общ. Сандански

Адрес:  ул.“Извън регулация“, сграда №1

Капацитет: 15 души

Телефон: 0885 24 94 92

 

Адрес: ул.“ Извън регулация“, сграда №2

Капацитет: 13 души

Телефон: 0885 24 94 92

Пловдив

Адрес: бул. “ Пещерско шосе“ №68

Капацитет: 15 души

Телефон: 032/ 64 23 76

 

Адрес: бул.“Цариградско шосе“№102

Капацитет: 15 души

Телефон: 0884 33 00 94

 

Адрес: бул.“Цариградско шосе“ №102, ет.5

Капацитет: 15 души

Телефон: 0884 33 00 94

с.Просторно, общ.Разград

Адрес: ул.“Дунав“№ 19 А

Капацитет: 14 души

Телефон: 0893 38 92 60

 

Адрес: ул. „Дунав“№19А

Капацитет: 12 души

Телефон: 0893 38 92 60

гр.Рила

Адрес: ул. “ Опълченска“№45

Капацитет: 15 души

Телефон: 070/ 19 85 08

 

Адрес: ул. “ Опълченска“№45

Капацитет: 15 души

Телефон: 070/ 19 85 08

Русе

Адрес: жк Тракия, бул. “ Тутракан“ №20

Капацитет: 12 души

Телефон: 0878 43 50 13

 

Адрес: жк Тракия, бул. „Тутракан“№20

Капацитет: 15 души

Телефон: 0878 43 50 30

 

Адрес: жк Възраждане, ул. „Доростол“№34

Капацитет: 15 души

Телефон: 0885 55 17 30

 

Адрес: ул. „Доростол“№34

Капацитет: 12 души

Телефон: 0885 55 17 30

 

Адрес: ул. “ Доростол“№108

Капацитет: 15 души

Телефон: 0884 00 94 06

Симитли

Адрес: ул.“Георги Димитров“ №116

Капацитет: 8 души

Телефон: 0882 44 48 62

Сливен

Адрес: ул.“Панайот Хитов“№115

Капацитет: 15 души

Телефон: 0898 66 47 14

Смядово, обл.Шумен

Адрес: ул.“ Калиакра“№1

Капацитет: 15 души

Телефон: 0897 86 05 84

Стара Загора

Адрес: бул.“Св. Патриарх Евтимий“№ 196

Капацитет: 20 души

Телефон: 0885 13 36 06

Съединение

Адрес: ул. „Пирин планина“№3А

Капацитет: 15 души

Телефон: 0877 19 71 86

Тутракан

Адрес: ул.“ Трансмариска“ №101

Капацитет: 15 души

Телефон: 0883 40 50 81

Хасково

Адрес: кв. Болярово, ул. „Перущица“№4

Капацитет: 15 души

Телефон: 0882 43 89 10

с. Церова кория, общ.Велико Търново

Адрес: ул.“Втора“ №27

Капацитет: 13 души

Телефон: 0888 55 65 99;  0886 33 64 59

 

Източник: Сайт на АСП