Център за Настаняване от Семеен Тип ( за пълнолетни лица с физически увреждания)

Място за живот в среда, близка до семейната, за ограничен брой лица – не повече от 15. Центърът може да се ползва в комбинация с други социални, здравни, образователни и други услуги и в съответствие с потребностите на настанените лица. В центъра се предоставя подкрепа на деца със/без увреждания, младежи или пълнолетни лица с висока степен на зависимост от грижа и на стари хора.

Съгласно действащите разпоредби, до навършване на 25 годишна възраст лицето се счита за „младеж“, което означава, че същото има възможност да бъде насочвано и към социални услуги за пълнолетни лица, и към такива за младежи. Съгласно § 1, т. 25. oт Закона за социалните услуги, „пълнолетни лица с трайни увреждания“ са лица с определени 50 и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане.

Адреси на центровете в България:

с. Айдемир

Адрес:  ул. „Лазурна“ №5В

Капацитет: 15 души

Телефон: 0867 530 86

с. Балей, общ. Брегово

Адрес: ул. „Дом за социални услуги“ №1

Капацитет: 15 души

Телефон: 093/ 12 23 88

На същият адрес и телефон са показани 2 институции!

Брезник

Адрес: ул. „Владо Радославов“ №29

Капацитет: 15 души

Телефон: 077/ 33 33 15

Враца

Адрес: ул.“ Генерал Леонов“ №93А

Капацитет: 15 души

Телефон: няма информация

Вършец

Адрес: ул. „Александър Стамболийски“ № 37

Капацитет: 15 души

Телефон: 0877 08 95 46

с. Гложене, общ. Козлодуй

Адрес:ул. „Ленин“№82, бл.3, вх.А, ет.2, ап.6 и вх.Б, ет.3, ап. 16 и 17

Капацитет: 15 души

Телефон: 0879 53 65  15

Елена

Адрес: ул. “ Х.Ю. Брадата“ №69

Капацитет: 15 души

Телефон: няма информация

с. Извор, общ. Димово

Адрес: ул. „Шеста“№4

Капацитет: 15 души

Телефон: 0885 32 01 71

с. Калотина,общ. Драгоман

Адрес:?

Капацитет: 14 души

Телефон: 071/74 23 39

с.Крояч, общ.Лозница

Адрес: ул.“ Апшепон“ №2

Капацитет: 14 души

Телефон: 0897 95 47 64

Мадан

Адрес: ул.“Перелик“№9А, ет.3

Капацитет: 15 души

Телефон: 0890 15 62 53

с. Мамарчево, общ. Болярово

Адрес: ул.“ Тодор Узунов“№9

Капацитет: 8 души

Телефон: 04745/ 32 20

гр.Неделино

Адрес: ул.“ Ал. Стамболийски“№80

Капацитет: 15 души

Телефон: 0894 44 92 84

Перник

Адрес: ул.“Протожерица“№102

Капацитет: 15 души

Телефон: няма информация

Ракитово

Адрес: ул.“ Г. Георгиев“№5

Капацитет: 10 души

Телефон: 035/ 42 20 42

Свищов

Адрес: ул.“ Княз Борис I“ №36

Капацитет: 15 души

Телефон: няма информация

Симитли

Адрес: ул. “ Вранешица“ №2А, вх. А, ет.1

Капацитет: 15 души

Телефон: 0882 44 48 32

София

Адрес: ул. „Слатинска“№ 26-28

Капацитет: 8 души

Телефон: 02/ 971 44 34; 02/ 971 44 35

с. Столът, общ. Севлиево

Адрес: ул. “ Васил Левски“ №9

Капацитет: 15 души

Телефон: 067/39 12 18

с. Съединение, общ. Търговище

Адрес: ул.“Пирин планина“ №3А

Капацитет: 15 души

Телефон: 0877 19 71 86

Трън

Адрес: ул. „Васил Левски“ №18

Капацитет: 15 души

Телефон: 0877 12 23 06

 

Адрес:ул. „В. Левски“№18

Капацитет: 10 души

Телефон: 0877 12 23 08

Забележка: На същият адрес и телефон има показана още една такава институция!

с.Хърлец, общ. Козлодуй

Адрес: ул. „Антим I“№2

Капацитет: 15 души

Телефон: 0879 53 65 14

с. Хърсово, общ. Самуил

Адрес:ул.“П. Яворов“№1

Капацитет: 15 души

Телефон: 084/ 77 62 15; 084/ 77 63 81

гр.Цар Калоян

Адрес: ул. „Христо Ботев“№11

Капацитет: 10 души

Телефон: 084/ 24 88 10

 

Източник: Сайтът на Агенция „Социално подпомагане“