Център за социална рехабилитация и интеграция ( ЦСРИ)

Форма на почасова подкрепа на деца/пълнолетни лица, свързана с извършване на рехабилитация и социални и психологически консултации, съдействие за професионално ориентиране и реализация, възстановяване на умения за водене на самостоятелен живот, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване, включително за хора със зависимости. Специалисти от персонала на центъра участват в мултидисциплинарни екипи по чл. 16, ал. 5 от Закона за социално подпомагане за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа и изготвяне на индивидуален план за подкрепа.

 

Списък на институциите в България, с адрес и телефон

Балчик, общ. Добрич

Адрес: ул. “ Дионисиполис“ №3

Телефон: 0889 41 12 47

Капацитет: 30 души

Благоевград

Адрес: ул. “ Христо Смирненски“ № 5

Телефон: 073/ 88 59 12

Капацитет: 20 души

Бургас

Адрес: ул. “ Сан Стефано“ №32

Телефон: 056/ 83 13 36; 0879 65 66 30

Капацитет: 20 души

 

Адрес: жк  Братя Миладинови, ул. „Дрин № 9

Телефон: 0879 65 66 36; 0879 65 66 95

Капацитет: 20 души

Бяла, общ. Русе

Адрес: ул. “ Васил Левски“ № 55

Телефон: 0883 35 08 60

Капацитет: 20 души

Варна

Адрес: бул. “ Вл. Варненчик“, бл. 23, ет. 1

Телефон: 052/ 73 14 82

Капацитет: 60 души

 

Адрес: жк. „Вл. Варненчик“, ул. Панайот Кърджиев“ № 5

Телефон: 052/ 73 02 86

Капацитет: 30 души

 

Адрес:местност“ Св. Никола“, вила “ Станчов“

Телефон: 052/ 30 25 17

Капацитет: 60 души

 

Адрес: жк “ Чайка “ , до бл. 27

Телефон: 052/ 61 54 30

Капацитет: 40 души

Велико Търново

Адрес: бул. “ България“ № 24

Телефон: 062/ 60 14 06; 0893 56 63 44

Капацитет:

Велинград, общ. Пазарджик

Адрес: ул. “ Васил Левски“ № 19А

Телефон:

Капацитет: 30 души

Видин

Адрес: жк „Строител“, ул. “ Баба Вида“ № 11

Телефон: 0893 60 64 06; 0894 72 39 69

Капацитет: 15 деца

 

Адрес: ул. “ Искър“№ 17

Телефон:

Капацитет: 30 души

Габрово

Адрес: ул. „Ивайло“ № 13

Телефон: 066/ 87 79 99

Капацитет: 20 души

с. Горна Малина, общ. София област

Адрес:ул. „Четвърта“№ 6

Телефон: 0895 69 12 44

Капацитет:30 души

Долни Дъбник, общ. Плевен

Адрес:ул. “ Христо Янчев“ № 66

Телефон: н.и.

Капацитет: 40 души

Дупница, общ. Кюстендил

Адрес: пл. “ Свобода“№1

Телефон: 070/ 15 03 76

Капацитет: 40 души

Дългопол

Адрес: ул. “ Георги Димитров“ № 142

Телефон: 0888 69 50 06

Капацитет: 20 души

Елена, общ. Велико Търново

Адрес: ул. “ Паисий Хилендарски“ №2

Телефон:

Капацитет: 35 души

Елин Пелин, общ. София област

Адрес: ул. „Лесновска“ № 25

Телефон: 0888 88 47 87

Капацитет: 50 души

Елхово, общ. Ямбол

Адрес:ул. “ Чаталджа“№1

Телефон: 047/ 88 20 50

Капацитет:35 души

Етрополе

Адрес: бул. “ Руски“№ 48

Телефон: 072/ 06 35 95

Капацитет: 34 души

Казанлък

Адрес: ул. “ Войнишка“ № 25

Телефон: 043/ 16 28 66

Капацитет: 25 души

Карнобат

Адрес: ул.“ Гурко“ № 6

Телефон:055/ 92 25 18

Капацитет: 30 деца

Котел

Адрес: ул. “ Изворска“ №21

Телефон: 045/ 34 26 93

Капацитет: 30 души

Кубрат, общ. Разград

Адрес: ул. “ Страцин“ №2, ет.2

Телефон: 089/98 78 93

Капацитет: 50 души

Кула, общ. Видин

Адрес: ул. “ Мусала“ № 18

Телефон: 093/ 83 20 98

Капацитет: 32 души

Кюстендил

Адрес: ул. “ Ефрем Каранов“ № 33

Телефон: 0896 70 30 39

Капацитет: 40 души

с. Лесичево, общ. Пазарджик

Адрес: ул. “ Кирил Стоев“ № 4

Телефон: 0896 83 99 63

Капацитет: 15 души

Мадан

Адрес:ул. “ Перелик“ № 9

Телефон: 0893 34 36 62

Капацитет: 50 души

Мъглиж

Адрес: ул.“Иван Вазов“ № 10

Телефон: 04321/ 23 96

Капацитет: 30 души

Павликени, общ. Велико Търново

Адрес: ул. “ Л. Каравелов“ № 31

Телефон: 0884 89 58 11

Капацитет: 30 деца

Пазарджик

Адрес: ул. “ Кн. М. Луиза“ № 63

Телефон: 034/ 44 38 00

Капацитет: 24 души

Перник

Адрес: ул. “ Стара планина“ № 14

Телефон: 076/ 60 65 45

Капацитет: 40 души

 

Адрес: ул. „Средец“ №2

Телефон:076/ 60 10 10

Капацитет: 40 души

 

Адрес: жк. “ Тева“ №4 / 2

Телефон:

Капацитет: 80 души

Плевен

Адрес: ул. “ Белмекен“ № 11

Телефон: 064/ 84 67 13

Капацитет: 20 души

 

Адрес:ул. “ Даскал Димо“ № 7

Телефон: 064/ 80 13 03 37?

Капацитет: 50 души

Пловдив

Адрес: ул. “ Неофит Бозвели“ № 38

Телефон: 032/ 26 26 52; 032/ 26 00 80

Капацитет: 50 души

 

Адрес:бул. “ Димитър Цончев“ № 11

Телефон: 032/ 62 02 39

Капацитет: 40 души

 

Адрес: бул.“ Кн. Александър I“ № 27

Телефон: 032/ 33 74 74

Капацитет: 35 души

 

Адрес: бул. “ Марица“ № 142

Телефон: 032/ 50 00 08

Капацитет: 25 души

 

Адрес: ул. “ Любен Каравелов“ № 5 , ет. 3

Телефон: 0879 10 80 04

Капацитет: 25 души

Пордим, общ. Плевен

Адрес: ул. „Ал. Стамболийски“№ 1

Телефон: 0988 37 11 83

Капацитет: 30 души

Правец, общ. София област

Адрес:ул. “ Д. Стойчев“ №3

Телефон: 0887 33 75 11

Капацитет:30 души

Провадия

Адрес: ул. “ Иван Вазов“ № 5

Телефон: 051/ 84 40 31

Капацитет: 25 деца

Първомай, общ. Пловдив

Адрес: ул.“ Гимназиална“№1

Телефон:0877 99 00 26

Капацитет: 30 души

Разград

Адрес:ул. “ 11 август“ № 18

Телефон: 084/ 66 14 56

Капацитет: 61 души

с.Рудник

Адрес: общ. Долни Чифлик

Телефон: 0885 66 26 11

Капацитет: 34 деца

Русе

Адрес: ул. „Янтра“№ 5

Телефон: 0888 50 89 84

Капацитет: 20 души

 

Адрес: жк „Дружба“ ул.“ Йосиф Цанков“ №45-47

Телефон: 0887 49 35 03

Капацитет: 20 души

с. Сатовча, общ. Благоевград

Адрес: ул. “ Млада гвардия“ №2

Телефон:

Капацитет: 30 деца

Симитли

Адрес: ул. “ Георги Димитров“ № 27

Телефон:

Капацитет:24 души

с. Ситово

Адрес:ул. „Трети март“ №66

Телефон: 0868/ 82231

Капацитет: 20 души

Сливен

Адрес: ул. “ Стефан Караджа“ № 2

Телефон: 044 /62 20 57

Капацитет: 25 души

Сливница

Адрес:ул. „Тодор Каблешков“ №6А

Телефон:

Капацитет: 30 души

София

Адрес: бул. „Ал. Стамболийски“№ 168, вх.А

Телефон:02/ 920 24 93

Капацитет: 60 души

 

Адрес:жк “ Зах. фабрика“, бл. 48 АГ?

Телефон: 02/ 946 11 56

Капацитет: 50 души

 

Адрес: р-н Младост, кв. Горубляне, ул. „Витоша“ №2

Телефон: 0887 36 60 67

Капацитет: 30 души

 

Адрес:жк “ Хр. Смирненски“, ул“ Слатинска“№ 26-28

Телефон:02 / 971 44 35; 02/ 971 44 34

Капацитет: 150 души

 

Адрес: бул.“ Ген. Данаил Николаев“№ 26, ет. 1

Телефон: 0897 05 31 13

Капацитет: 30 души

 

Адрес:р-н Красно село, бул.“ Цар Борис III“№ 128

Телефон: 0886 29 20 80

Капацитет: 30 души

 

Адрес: жк“ Хаджи Димитър“, ул. “ Баба Вида“№1, ет.1- ляво крило

Телефон: 02/ 426 43 61

Капацитет: 30 души

Стара Загора

Адрес:ул. “ Родопи“№ 48

Телефон:042/ 64 71 19

Капацитет: 30 души

Стражица, общ. Велико Търново

Адрес: ул. “ Х. Димитър“ №4

Телефон: 061/ 61 20 85

Капацитет: 50 деца

Стрелча, общ. Пазарджик

Адрес: бул. “ Руски“ № 15А

Телефон: 0878 86 91 34

Капацитет: 40 души

Търговище

Адрес:ул. “ Росица“№ 2

Телефон: 060/ 16 11 42

Капацитет:25 души

 

Адрес: кв. Запад №4

Телефон:

Капацитет: 50 души

Шумен

Адрес: ул.“Ген. Скобелев“ № 95

Телефон: 054/ 96 96 95

Капацитет: 25 души

 

Адрес:ул.“ Райна Княгиня“№1

Телефон:

Капацитет: 60 души

Царево, общ. Бургас

Адрес: ул. “ Хан Аспарух“ № 37, партер

Телефон:

Капацитет: 30 деца

с. Черноморец, общ. Бургас

Адрес: ул.“ Оборище“ № 15

Телефон: 0897 01 31 24

Капацитет: 34 деца