Архив на категория: Социални институции

Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения

Специализирана институция за лица със сетивни нарушения, установени с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, в която са създадени условия за обслужване, отговарящи на ежедневните, социалните и терапевтичните потребности и на потребностите от организация на свободното време и личните контакти на потребителите.

Дом за пълнолетни лица с физически увреждания

Специализирана институция за лица с физически увреждания, установени с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, в която са създадени условия за обслужване, отговарящи на ежедневните, социалните и терапевтичните потребности и на потребностите от организация на свободното време и личните контакти на потребителите.
„Физическо увреждане“ е частична или пълна загуба на фина или груба двигателна способност на части от тялото, водеща до нарушена способност за придвижване, самообслужване и/или социална адаптация. Нарушаването на двигателната способност следва да е удостоверено с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК

Дом за пълнолетни лица с психични разстройства

Специализирана институция за хора с водеща диагноза, попадаща в обхвата на психичните разстройства, установена с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, в която са създадени условия за обслужване, отговарящи на ежедневните, социалните и терапевтичните потребности и на потребностите от организация на свободното време и личните контакти на потребителите.

Адреси, капацит и телефон за контакт на целия списък на жилищата:

с. Лясково, обл. Стара Загора

Адрес: не е посочен

Капацитет: 60 души

Телефон: 041/ 27 53 16

с. Петково, обл.Смолян

Адрес: не е посочен

Капацитет: 100 души

Телефон: 030/ 29 22 29; 030/ 29 23 23; 030/ 29 23 24

с.Правда, обл.Силистра

Адрес: ул.“ Централна“ №28

Капацитет: 34 души

Телефон: 086/ 40 23 84

с.Радовец, обл. Хасково

Адрес: ул.“Ал. Стамболийски“№24

Капацитет: 67 души

Телефон: 047/ 39 22 74

с. Ровино, обл.Смолян

Адрес: не е посочен

Капацитет: 87 души

Телефон: 030/ 54 22 44

Свиленград

Адрес: местност “ Дом за социални грижи“

Капацитет: 70 души

Телефон: 037/ 97 16 45

Твърдица, обл.Сливен

Адрес: ул.“Индустриален“№1

Капацитет: 120 души

Телефон: 045/ 44 21 10; 045/ 44 21 11

с.Черни връх, обл.Шумен

Адрес: ул „ДВХПР“

Капацитет: 64 души

Телефон: 053/ 52 22 18

Източник:Сайт на АСП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост

Специализирана институция за хора с водеща диагноза „умствена изостаналост“, установена с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, в която са създадени условия за обслужване, отговарящи на ежедневните, социалните и терапевтичните потребности и на потребностите от организация на свободното време и личните контакти на потребителите.

Защитено жилище за лица с физически увреждания

Форма на социална услуга за пълнолетни лица с физически увреждания с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 50%, които, подпомагани от специалисти, водят относително самостоятелен начин на живот в среда, близка до семейната. Капацитетът на услугата е до 8 места.
„Физическо увреждане“ е частична или пълна загуба на фина или груба двигателна способност на части от тялото, водеща до нарушена способност за придвижване, самообслужване и/или социална адаптация. Нарушаването на двигателната способност следва да е удостоверено с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Защитено жилище за лица с умствена изостаналост

Форма на социална услуга за пълнолетни лица с умствена изостаналост с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 50%, които, подпомагани от специалисти, водят относително самостоятелен начин на живот в среда, близка до семейната. Капацитетът на услугата е до 8 места.
В защитеното жилище се настаняват лица, притежаващи ЕР на ТЕЛК.

Защитено жилище за лица с психични разстройства

Форма на социална услуга за пълнолетни лица с психични разстройства с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 50%, които, подпомагани от специалисти, водят относително самостоятелен начин на живот в среда, близка до семейната. Капацитетът на услугата е до 8 места.
В защитеното жилище се настаняват лица, притежаващи ЕР на ТЕЛК.

Адреси, телефон за връзка и капацитет на всички защитени жилища в страната:

Благоевград

Адрес: ул. „Славянска“№46

Капацитет: 8 дупи

Телефон: 073/ 83 29 41

Бургас

Адрес: кв.Меден рудник, ул.“Кооператор“№32

Капацитет: 8 души

Телефон: 056/ 50 40 87

 

Адрес: кв. Меден рудник, бл. 62, ет.1

Капацитет: 6 души

Телефон: 0889 06 35 80

Варна

Адрес: жк Владислав Варненчик, бл.406, вх.23, ап.8

Капацитет: 8 души

Телефон: 052/ 52 05 54

Враца

Адрес: ул.“Беласица“№1, ет.4/ дясно крило/

Капацитет: 10 души

Телефон: 0894 40 51 61; 092/ 63 02 88

с. Главиница, обл.Силистра

Адрес: ул.“Витоша“№70

Капацитет: 8 души

Телефон: 086/ 36 22 15

с.Гложене

Адрес: ул. „Йонко Милев“№9

Капацитет: 10 души

Телефон: 091/ 60 22 06; 0879 94 30 05

Дулово, обл. Силистра

Адрес: ул.“Розова долина“ №37, ет.4

Капацитет: 8 души

Телефон: 0893 39 37 38

с.Замфир, общ.Лом

Адрес: няма информация

Капацитет: 10 души

Телефон: 0896 82 62 02

Кюстендил

Адрес: ул.“ Цар Симеон 1-ви“№44

Капацитет: 8 души

Телефон: няма информация

 

Адрес: ул. „Цар Асен“№7

Капацитет: 6 души

Телефон: няма информация

Ловеч

Адрес: ул.“Ал. Батенберг“№1

Капацитет: 8 души

Телефон: 068/ 60 35 97

Лом

Адрес: ул.“Бабуна“№20

Капацитет: 8 души

Телефон: няма информация

с. Макариополско,общ. Търговище

Адрес: няма информация

Капацитет: 8 души

Телефон: 0875 34 29 90

Монтана

Адрес: ул. “ Иван Вазов“№4

Капацитет: 9 души

Телефон: 096/ 37 07 07

Пловдив

Адрес: бул. „Цариградско шосе“№102, ет.3

Капацитет: 15 души

Телефон: 032/ 63 22 12; 032/ 62 20 20

с.Подгумер, обл.София-град

Адрес: р-н Нови Искър

Капацитет: 8 души

Телефон: 0877 92 36 59; 0879 82 79 89

с.Раздол, обл. Благоевград

Адрес: няма информация

Капацитет: 10 души

Телефон: 074/34 72 30

Русе

Адрес: жк Тракия, бул.“Тутракан“ №20

Капацитет: 8 души

Телефон: 082/ 84 53 79; 0887 11 26 21

 

Адрес: жк Тракия, бул“Тутракан“№20

Капацитет: 8 души

Телефон: 0885 71 32 00

Симитли

Адрес: ул.“Георги Димитров“№116, ет.2

Капацитет: 10 души

Телефон: 0882 44 48 62

Смядово, обл. Шумен

Адрес: ул. “ Баба Донка“№6А

Капацитет: 7 души

Телефон: 053/ 51 22 41

 

Адрес: ул.“Баба Донка“№6А

Капацитет: 9 души

Телефон: 053/ 51 22 41

 

Адрес: ул.“Баба Донка“№6А

Капацитет: 8 души

Телефон:053/ 51 22 41

София

Адрес: р-н Слатина, ул.“Роглец“№17, ет.2

Капацитет: 8 души

Телефон: 02/421 40 51

Търговище

Адрес: кв. Бряг, ул.“Цанко Церковски“№15

Капацитет: 8 души

Телефон: 0876 56 50 22

Адрес: кв. Бряг, ул.“Цанко Церковски“№15, партер

Капацитет: 4 души

Телефон: 0876 56 50 22

с.Царев брод, обл. Шумен

Адрес: ул.“ Вела Пеева“№2

Капацитет: 8 души

Телефон: 053/ 15 20 52

с.Чупрене, обл. Варна

Адрес: ул.“Асен Балкански“№8

Капацитет: 8 души

Телефон: 093/ 27 24 50; 0886 28 91 40

с. Янково, общ.Смядово

Адрес: ул.“Атанас Колев“№16

Капацитет: 8 души

Телефон: 0876 37 72 99

Източник: сайт на АСП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кризисен център

Комплекс от социални услуги за пълнолетни лица, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, които се предоставят за срок до 6 месеца и са насочени към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и правно консултиране на потребителите или социално-психологическа помощ, когато се налага незабавна намеса, включително чрез мобилни екипи за кризисна интервенция.
Когато лицето се придружава от дете и е негов родител или настойник, детето се настанява заедно с него.

 

Бургас

Капацитет: 15 души

Варна

Капацитет: 10 души

Велико Търново

Капацитет: 15+15 души

Перник

Капацитет: 12 души

Пловдив

Капацитет: 9 души

Русе

Капацитет: 8 души

Стара Загора

Капацитет: 15 души

Хасково

Капацитет: 10 души

Ямбол

Капацитет: 12 души

Приют

Форма на социална услуга, предоставяна за срок не повече от 3 месеца в рамките на календарната година за определена част от денонощието (от 17,00 ч. на текущия ден до 10,00 ч. на следващия ден) на бездомни лица и семейства при неотложна необходимост от задоволяване на базовите им потребности, свързани с осигуряване на подслон, храна, хигиена и социално консултиране.

Център за социална рехабилитация и интеграция ( ЦСРИ) за пълнолетни лица

на почасова подкрепа на пълнолетни лица, свързана с извършване на рехабилитация и социални и психологически консултации, съдействие за професионално ориентиране и реализация, възстановяване на умения за водене на самостоятелен живот, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване, включително за хора със зависимости.

Адреси на центровете в страната:

Аксаково

Адрес:

Капацитет:

Телефон:

с.Асен, обл. Стара Загора

Адрес: общ. Павел баня

Капацитет: 20 души

Телефон: 0882 26 11 40

Асеновград

Адрес: ул.“Спортист“№1Б

Капацитет: 30 души

Телефон: 0331/ 250 88; 0877 27 34 75

с. Баните, обл. Смолян

Адрес: ул.“Васил Левски“№6

Капацитет: 20 души

Телефон: 0876 11 21 18

Банско

Адрес:

Капацитет:

Телефон:

Батак

Адрес:

Капацитет:

Телефон:

Белене

Адрес:

Капацитет:

Телефон:

Белица

Адрес:

Капацитет:

Телефон:

Бобов дол

Адрес:

Капацитет:

Телефон:

гр. Болярово, обл. Ямбол

Адрес: ул.“Г.Димитров“№16

Капацитет: 25 души

Телефон: 047/ 41 60 73

с. Болярци, обл. Пловдив

Адрес: общ.Садово

Капацитет: 20 души

Телефон: 03323/ 83 15

гр.Борово, обл.Русе

Адрес: ул. „Първи май“№2

Капацитет: 90 души

Телефон: 081/ 11 29 63

Ботевград

Адрес: ул.“Княз Александър Батенберг“№14

Капацитет: 30 души

Телефон: 0723/ 91 442

Бургас

Адрес:

Капацитет:

Телефон:

 

Адрес:

Капацитет:

Телефон:

 

Адрес:

Капацитет:

Телефон:

 

Адрес:

Капацитет:

Телефон:

с. Бутан, обл.Враца

Адрес:

Капацитет:

Телефон:

Варна

Адрес:

Капацитет:

Телефон:

 

Адрес:

Капацитет:

Телефон:

 

Адрес:

Капацитет:

Телефон:

 

Адрес:

Капацитет:

Телефон:

 

Адрес:

Капацитет:

Телефон:

Велики Преслав

Адрес: ул. „Родопи“№3А

Капацитет: 20 души

Телефон: 0877 70 98 83

Велико Търново

Адрес:

Капацитет:

Телефон:

 

Адрес:

Капацитет:

Телефон:

Видин

Адрес:

Капацитет:

Телефон:

с.Владимировци, обл. Разград

Адрес: ул. „В.Левски“№4

Капацитет: 30 души

Телефон: 084/ 74 56 00

Враца

Адрес:

Капацитет:

Телефон:

Габрово

Адрес:

Капацитет:

Телефон:

с. Горна Малина,обл. София

Адрес: ул. „26“№ 13

Капацитет: 20 души

Телефон: 0885 99 98 45

Гоце Делчев

Адрес:

Капацитет:

Телефон:

гр.Димово, обл. Видин

Адрес:

Капацитет:

Телефон:

Добрич

Адрес:

Капацитет:

Телефон:

гр. Долна баня

Адрес: местност “ Циганско меше“

Капацитет: 30 души

Телефон: 0898 29 89 74

с. Долни чифлик, обл. Варна

Адрес:

Капацитет:

Телефон:

Дряново

Адрес:

Капацитет:

Телефон:

гр.Дулово, обл. Силистра

Адрес:ул. „Байкал№2

Капацитет: 20 души

Телефон: 086/ 42 26 59

Златоград, обл. Смолян

Адрес: ул.“Славей“№1

Капацитет: 50 души

Телефон: 030/ 71 23 33

с. Калчево, обл. Ямбол

Адрес: ул.“Клокотница“№16

Капацитет: 25 души

Телефон: 0884 92 92 77

Карлово

Адрес: бул. “ Иванка Пашкулова“№4

Капацитет: 20 души

Телефон: 0889 07 82 78

Карнобат

Адрес:

Капацитет:

Телефон:

Каспичан

Адрес: ул. „Тодор Петков“№2

Капацитет: 30 души

Телефон:053/ 27 58 71

Костинброд

Адрес: ул.“Ломско шосе“№35

Капацитет: 40 души

Телефон: 0878 51 41 49

Кресна

Адрес:

Капацитет:

Телефон:

с. Крушари, обл. Добрич

Адрес:

Капацитет:

Телефон:

с.Крушуна, обл. Ловеч

Адрес:

Капацитет:

Телефон:

Кърджали

Адрес:

Капацитет:

Телефон:

 

Адрес:

Капацитет:

Телефон:

Кюстендил

Адрес:

Капацитет:

Телефон:

гр.Левски

Адрес:

Капацитет:

Телефон:

с. Листец, обл.Силистра

Адрес:ул.“Първа“№28

Капацитет: 20 души

Телефон: няма информация

Ловеч

Адрес:

Капацитет:

Телефон:

гр,Лозница, обл. Разград

Адрес: ул. “ Дружба“ №21

Капацитет: 20 души

Телефон: 0894 47 23 41

с. Лозно, обл. Кюстендил

Адрес:

Капацитет:

Телефон:

Лом

Адрес:

Капацитет:

Телефон:

Луковит, обл. Ловеч

Адрес:

Капацитет:

Телефон:

Малко Търново

Адрес:

Капацитет:

Телефон:

Момчилград

Адрес:

Капацитет:

Телефон:

Неделино, обл. Смолян

Адрес: ул. „Напредък“№69

Капацитет: 30 души

Телефон: 0894 44 92 63

гр. Николаево, обл.Стара Загора

Адрес: ул/“Република“№3

Капацитет: 20 души

Телефон: 0879 38 31 32

Пазарджик

Адрес:

Капацитет:

Телефон:

 

Адрес:

Капацитет:

Телефон:

 

Адрес:

Капацитет:

Телефон:

 

Адрес:

Капацитет:

Телефон:

 

Адрес:

Капацитет:

Телефон:

Перник

Адрес:

Капацитет:

Телефон:

Плевен

Адрес: бул. „Скобелев“№20

Капацитет: 20 души

Телефон: 064/ 81 52 92

Пловдив

Адрес: бул.“Цариградско шосе“№ 102

Капацитет: 20 души

Телефон: 032/ 62 20 41

 

Адрес: бул. „Димитър Цонев“№11

Капацитет:30 души

Телефон:0884 54 43 01

Полски Тръмбеш

Адрес:

Капацитет:

Телефон:

Поморие

Адрес:

Капацитет:

Телефон:

гр.Попово

Адрес: ул. „Михаил Маджаров“ №1

Капацитет: 55 души

Телефон: 060/ 84 78 56

с. Просторно, общ. Разград

Адрес: ул.“Дунав“№19А

Капацитет: 25 души

Телефон: 0893 38 92 60

гр.Раднево, обл.Стара Загора

Адрес: ул. „М. Стоянов“№7

Капацитет: 55 души

Телефон: 041/ 78 31 09

Разлог

Адрес:

Капацитет:

Телефон:

гр. Ракитово, обл. Пазарджик

Адрес:

Капацитет:

Телефон:

гр.Раковски

Адрес: ул.“Филип Станиславов“№24

Капацитет: 50 души

Телефон: 0887 86 87 92

гр. Рила, обл. Кюстендил

Адрес:

Капацитет:

Телефон:

Русе

Адрес: жк Тракия, ул. „Тутракан“№20

Капацитет: 30 души

Телефон: 0879 35 08 92

 

Адрес: ул.“Плиска“ №78, бл. Мадара

Капацитет: 25 души

Телефон: 082/ 84 02 97

 

Адрес: ул.“Тракия“ №25

Капацитет: 15 души

Телефон:082/ 50 00 21

 

Адрес: ул.“Йосиф Цанков“№47

Капацитет: 30 души

Телефон: 082/ 86 04 41

с. Ряхово, обл. Русе

Адрес: ул.“Бачо Киро“№2А

Капацитет: 35 души

Телефон: 081/ 33 25 59; 0878 44 48 72

Самоков

Адрес: ул.“Отец Паисий“№18

Капацитет: 40 души

Телефон: 0878 44 95 89; 0878 36 02 61; 072/ 26 74 50

Сандански

Адрес:

Капацитет:

Телефон:

Свищов

Адрес:

Капацитет:

Телефон:

Силистра

Адрес:ул. „Македония“№61

Капацитет: 15 души

Телефон: 086/ 82 07 13

 

Адрес:ул. „Серес“№9

Капацитет: 25 души

Телефон: 086/ 82 28 83

Симеоновград

Адрес: ул. „Търговска“№25

Капацитет: 30 души

Телефон: 03781/ 21 33

Сливен

Адрес: кв. Република, бл. 35 и филиал в кв. Република№51

Капацитет: 50 души

Телефон: 044/62 24 87

с.Сокол, обл. Силистра

Адрес: ул. „Димитър Благоев“№61А

Капацитет: 20 души

Телефон: 0886 53 50 06

София

Адрес: ул.“Цар Симеон“ №110

Капацитет: 60 души

Телефон: 02/ 803 35 49

 

Адрес: скър, жк „Дружба-1“, ул „5049“, до бл. 74

Капацитет: 25 души

Телефон: 0898 47 07 54

 

Адрес: жк Люлин, бул.“Европа“№138

Капацитет: 40 души

Телефон: 02/ 824 38 45

 

Адрес: ул. „Г.С. Раковски“№112

Капацитет: 60 души

Телефон: 02/ 981 78 55; 02/ 987 30 02

 

Адрес:жк Гоце Делчев, ул. „Киро Тулешков“№16

Капацитет: 25 души

Телефон: 02/ 958 14 82

 

Адрес:жк Стрелбище, ул. „Йордан Йовков“№13

Капацитет: 50 души

Телефон: няма информация

 

Адрес:жк Лозенец, ул. “ Димитър Хаджикоцев“№20

Капацитет: 50 души

Телефон: 0879 83 54 21

 

Адрес: с. Панчарево, ул.“Риляник“№49

Капацитет: 30 души

Телефон: 0885 59 83 48

 

Адрес: кв. Бенковски, ул. „Лазра Михайлов“№54

Капацитет: 40 души

Телефон: няма информация

 

Стара Загора

Адрес: ул.“Поп Минчо Кънчев“№70

Капацитет: 35 души

Телефон: 042/ 23 03 67

Стралджа

Адрес: ул.“ Хемус“№5

Капацитет: 38 души

Телефон: 047/ 61 69 76

с,Струмяни, обл. Благоевград

Адрес:

Капацитет:

Телефон:

гр.Суворово, обл. Варна

Адрес:

Капацитет:

Телефон:

гр.Трън

Адрес:

Капацитет:

Телефон:

Трявна

Адрес:

Капацитет:

Телефон:

Тополовград

Адрес: ул. „Св. Богородица“№5

Капацитет: 55 души

Телефон: 047/ 05 47 44

Тутракан

Адрес:ул.“ангел Кънчев“№4

Капацитет: 20 души

Телефон: 0877 63 68 80

Угърчин

Адрес:

Капацитет:

Телефон:

гр.Цар Калоян, обл. Разград

Адрес: ул.“Христо Ботев“№11

Капацитет: 15 души

Телефон: 084/ 24 88 10

с.Церова кория, обл. Велико Търново

Адрес:

Капацитет:

Телефон:

Шабла

Адрес:

Капацитет:

Телефон:

Шумен

Адрес: ул.“Цар Освободител“№104

Капацитет: 25 души

Телефон: 064/ 80 12 82

 

Адрес: ул. „Тракия“№8

Капацитет: 25 души

Телефон: 054/ 83 22 01

 

Адрес: ул.“Гоце Делчев“ №11

Капацитет: 30 души

Телефон: 054 / 86 03 65

с.Щръклево, обл. Русе

Адрес: ул. „Стара планина“№1А

Капацитет: 32 души

Телефон: 081/ 11 29 63

Ямбол

Адрес: ул.“Търговска“ №120

Капацитет: 41 души

Телефон: 046/ 62 00 71

 

 

 

 

 

 

Източни:Сайт на АСП